Bookmark

YẾN VÂN ĐÀI

The Legend of Xiao Chuo (2020)

Phim YẾN VÂN ĐÀI được phát sóng vào tối T2 -> T6 hàng tuần, tập LỒNG TIẾNG mới sẽ được cập nhật vào 22h->23h trên PhimHay

Nội dung phim

Phim YẾN VÂN ĐÀI - 2020 - Trung Quốc:

Yến Vân Đài kể về câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Tiêu thái hậu nhà Liêu Tiêu Yến Yến (Đường Yên) , Tiêu Yến Yến từ nhỏ đã có hôn sự với Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu), nhưng sau này lại được Liêu Cảnh Tông Gia Luật Hiền (Kinh Siêu) sắc phong lên làm Hoàng Hậu, Liêu Cảnh Tông nhiều bệnh nên đã cho Tiêu Hoàng Hậu cùng sử lý chính sự , Liêu Cảnh Tông tại vị được 12 năm thì băng hà sắc phong cho con của Tiêu Hoàng Hậu là Liêu Thánh Tông mới 12 tuổi kế vị và Tiêu Yến Yến làm Hoàng Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, trong những năm nhiếp chính Tiêu Thái Hậu đã có nhiều cải cách về chính trị rúp nhà Liêu chở nên lớn mạnh, những năm cuối đời bà đã tái giá với Hàn Đức Nhượng mặc kệ sự phản đối của quần thần.

Yến Vân Đài​​​​​​​

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • yen van dai
  • yen van dai tap 47
  • co trang mot phim yen yen dai
  • hoa hâu2020
  • motphimco trang trung quoc yenvan dai
  • phim bo yen van dai vao phim
  • phim yến vân đài tập cuối
  • xem phim yen van dai long tieng
  • yen van dai lt
Xem Phim YẾN VÂN ĐÀI vietsub, Xem Phim YẾN VÂN ĐÀI thuyết minh, Xem Phim YẾN VÂN ĐÀI lồng tiếng, xem phim The Legend of Xiao Chuo thuyết minh, xem phim The Legend of Xiao Chuo vietsub, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 1, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 2, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 3, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 4, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 5, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 6, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 7, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 8, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 9, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 10, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 11, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 12, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 13, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 14, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 15, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 16, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 17, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 18, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 19, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 20, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 21, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 22, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 23, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 24, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 25, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 26, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 27, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 28, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 29, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 30, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 31, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 32, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 33, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 34, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 35, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 36, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 37, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 38, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 39, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 40, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 41, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 42, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 43, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 44, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 45, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 46, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 47, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 48, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 49, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 50, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 51, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 52, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 53, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 54, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 55, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 56, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 57, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 58, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 59, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 60, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 61, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 62, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 63, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 64, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 65, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 66, YẾN VÂN ĐÀI 67, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 68, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 69, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập 70, xem phim YẾN VÂN ĐÀI tập cuối, xem phim YẾN VÂN ĐÀI trọn bộ, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 1, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 2, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 3, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 4, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 5, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 6, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 7, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 8, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 9, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 10, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 11, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 12, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 13, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 14, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 15, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 16, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 17, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 18, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 19, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 20, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 21, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 22, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 23, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 24, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 25, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 26, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 27, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 28, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 29, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 30, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 31, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 32, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 33, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 34, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 35, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 36, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 37, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 38, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 39, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 40, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 41, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 42, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 43, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 44, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 45, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 46, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 47, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 48, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 49, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 50, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 51, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 52, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 53, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 54, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 55, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 56, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 57, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 58, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 59, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 60, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 61, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 62, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 63, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 64, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 65, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 66, The Legend of Xiao Chuo 67, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 68, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 69, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập 70, xem phim The Legend of Xiao Chuo tập cuối, xem phim The Legend of Xiao Chuo trọn bộ Xem phim The Legend of Xiao Chuo motphim, Xem phim The Legend of Xiao Chuo bilutv, Xem phim The Legend of Xiao Chuo phim han, Xem phim The Legend of Xiao Chuo dongphim, Xem phim The Legend of Xiao Chuo tvhay, Xem phim The Legend of Xiao Chuo phim7z, Xem phim The Legend of Xiao Chuo vivuphim, Xem phim The Legend of Xiao Chuo xemphimso, Xem phim The Legend of Xiao Chuo biphim, Xem phim The Legend of Xiao Chuo phimmedia, Xem phim The Legend of Xiao Chuo vietsubtv, Xem phim The Legend of Xiao Chuo phimmoi, Xem phim The Legend of Xiao Chuo vtv16, Xem phim The Legend of Xiao Chuo phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim YẾN VÂN ĐÀI motphim, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI bilutv, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI phim han, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI dongphim, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI tvhay, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI phim7z, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI vivuphim, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI xemphimso, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI biphim, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI phimmedia, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI vietsubtv, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI phimmoi, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI vtv16, Xem phim YẾN VÂN ĐÀI phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16