Bookmark
0/50 đánh giá

VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ: PHẦN 3

Step Up 3 (2010)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ: PHẦN 3 - 2010 - Mỹ:

Một nhóm chặt chẽ của New York Thành phố vũ công đường phố, bao gồm Luke (Malambri) và Natalie (Vinson) đội lên với Moose sinh viên năm thứ nhất đại học New York (Sevani), và tìm thấy chính mình đọ sức chống lại các vũ công của thế giới hop tốt nhất hip trong 1 cuộc thách cao-cổ phầnsẽ thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi.