Bookmark

VÕ ĐANG NHẤT KIẾM

The Ultimate Sword / Wudang Yijian (2021)

Nội dung phim

Phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM - 2021 - Trung Quốc:

Là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lương Vũ Sinh, một trong năm nhà văn nổi tiếng Trung Quốc dòng phim kiếm hiệp cùng với Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An. Bộ phim lấy bối cảnh những năm cuối triều nhà Minh, ngoài biên cương Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhăm nhe nhòm ngó. Đệ tử tục gia của Võ Đang là Lam Kinh Sĩ và hiền thê bỏ trốn đến Liêu Đông. Không ngờ đến thủ hạ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Kim Đỉnh lại bày mưu hãm hãi phản đồ Võ Đang. Cả nhà Lam Kinh Sĩ bị tru di giết hại. Chỉ còn sót lại độc nhất đứa con trai Lam Ngọc Kinh (Vu Phi Phàm/ Vu Liễu Nhất) được nhận nuôi. 18 năm sau Lam Ngọc Kinh trưởng thành đi tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình. Cơ duyên trùng hợp gặp được chưởng môn của Võ Đang chỉ đường dẫn lối điều tra ân oán giang hồ năm đó. Cuộc đời của Lam Ngọc Kinh liên tiếp gặp biến cố, cha mẹ bị sát hại, huynh đệ phản bội, người yêu mất tích. Trải qua hàng loạt biến cố mà trưởng thành, giác ngộ được võ học. Từ một kẻ vô danh không có gì trở thành kỳ tài Võ Đang Nhất Kiếm, đạt được đến cảnh giới khó vượt qua

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phimfbt vo dang nhat kkiem
  • võ đang nhất kiếm
  • võ đang nhất kiếm thuyết minh
Xem Phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM vietsub, Xem Phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM thuyết minh, Xem Phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM lồng tiếng, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian thuyết minh, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian vietsub, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 1, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 2, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 3, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 4, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 5, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 6, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 7, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 8, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 9, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 10, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 11, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 12, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 13, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 14, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 15, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 16, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 17, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 18, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 19, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 20, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 21, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 22, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 23, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 24, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 25, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 26, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 27, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 28, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 29, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 30, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 31, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 32, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 33, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 34, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 35, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 36, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 37, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 38, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 39, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 40, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 41, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 42, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 43, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 44, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 45, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 46, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 47, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 48, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 49, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 50, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 51, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 52, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 53, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 54, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 55, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 56, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 57, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 58, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 59, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 60, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 61, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 62, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 63, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 64, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 65, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 66, VÕ ĐANG NHẤT KIẾM 67, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 68, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 69, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập 70, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tập cuối, xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM trọn bộ, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 1, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 2, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 3, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 4, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 5, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 6, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 7, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 8, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 9, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 10, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 11, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 12, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 13, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 14, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 15, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 16, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 17, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 18, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 19, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 20, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 21, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 22, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 23, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 24, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 25, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 26, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 27, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 28, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 29, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 30, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 31, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 32, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 33, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 34, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 35, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 36, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 37, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 38, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 39, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 40, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 41, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 42, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 43, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 44, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 45, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 46, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 47, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 48, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 49, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 50, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 51, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 52, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 53, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 54, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 55, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 56, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 57, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 58, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 59, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 60, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 61, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 62, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 63, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 64, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 65, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 66, The Ultimate Sword / Wudang Yijian 67, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 68, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 69, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập 70, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tập cuối, xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian trọn bộ Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian motphim, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian bilutv, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian phim han, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian dongphim, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian tvhay, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian phim7z, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian vivuphim, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian xemphimso, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian biphim, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian phimmedia, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian vietsubtv, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian phimmoi, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian vtv16, Xem phim The Ultimate Sword / Wudang Yijian phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM motphim, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM bilutv, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM phim han, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM dongphim, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM tvhay, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM phim7z, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM vivuphim, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM xemphimso, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM biphim, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM phimmedia, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM vietsubtv, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM phimmoi, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM vtv16, Xem phim VÕ ĐANG NHẤT KIẾM phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16