Bookmark

Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9)

The Revelation Of The Last Hero (1992)

Nội dung phim

Phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) - 1992 - Hồng Kông:

Phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9): The Revelation Of The Last Hero kể về cuộc quyết chiến của hai cao thủ Tư Mã Tung Hoành và Hồng Chân và Hồng Chân đã thua đồng thời võ công bị phế đày tới đảo Vô Ngã. Hoàng Cực Thần Toán Dao Khan Tiết đoán biết Hoành sẽ xưng bá gây họa cho võ lâm. Hoành toan tính giết Dao Khan Tiết để bịt đầu mối.

Tiết mang theo con gái là Bình trốn trên thuyền của Hoành, và cùng Chân hướng về đảo Vô Ngã. Trên đường gặp bão thuyền bị chìm, Hoành tưởng mọi người đã chết nhưng thật sự đã thoát nạn và trôi dạt vào 1 đảo khác. Bảy năm sau, Bình trở về trả thù.

Chàng trai trẻ Lạc Phong vô tình bị lôi cuốn vào cuộc ân oán này.Vì giữ mạng cho chàng, phải nhờ đến sứ giả Hồng Bào Hiệp Nguyên Thuật. Sau đó, cùng quen biết với Bình, Hách Liên Bột Bột và Lăng Tương. Đồng thời, trong giang hồ nổi tiếng về uy lực của thanh Phong chi đao. Ai sở hữu được nó sẽ hùng bá thiên hạ.

Chính vì thế, cuộc truy tìm thanh đao này đã khiến giang hồ nổi lên bao sóng gió. Sau khi Tương vì thất tình, nên đã ngã vào vòng tay của Lực Hành – con trai của Khan Tiết – có tính tình quái lạ, vì danh lợi làm những việc bại hoại võ lâm. Phong, Bình và Bột đành phải liên kết đối phó, nhiều trận ác chiến liên tiếp xảy ra…

Xem Phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) vietsub, Xem Phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) lồng tiếng, xem phim The Revelation Of The Last Hero thuyết minh, xem phim The Revelation Of The Last Hero vietsub, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 1, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 2, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 3, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 4, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 5, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 6, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 7, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 8, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 9, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 10, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 11, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 12, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 13, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 14, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 15, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 16, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 17, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 18, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 19, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 20, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 21, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 22, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 23, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 24, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 25, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 26, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 27, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 28, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 29, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 30, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 31, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 32, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 33, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 34, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 35, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 36, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 37, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 38, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 39, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 40, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 41, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 42, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 43, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 44, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 45, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 46, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 47, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 48, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 49, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 50, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 51, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 52, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 53, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 54, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 55, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 56, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 57, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 58, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 59, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 60, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 61, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 62, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 63, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 64, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 65, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 66, Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) 67, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 68, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 69, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập 70, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tập cuối, xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) trọn bộ, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 1, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 2, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 3, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 4, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 5, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 6, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 7, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 8, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 9, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 10, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 11, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 12, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 13, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 14, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 15, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 16, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 17, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 18, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 19, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 20, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 21, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 22, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 23, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 24, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 25, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 26, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 27, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 28, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 29, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 30, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 31, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 32, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 33, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 34, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 35, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 36, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 37, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 38, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 39, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 40, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 41, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 42, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 43, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 44, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 45, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 46, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 47, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 48, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 49, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 50, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 51, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 52, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 53, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 54, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 55, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 56, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 57, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 58, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 59, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 60, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 61, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 62, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 63, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 64, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 65, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 66, The Revelation Of The Last Hero 67, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 68, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 69, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập 70, xem phim The Revelation Of The Last Hero tập cuối, xem phim The Revelation Of The Last Hero trọn bộ Xem phim The Revelation Of The Last Hero motphim, Xem phim The Revelation Of The Last Hero bilutv, Xem phim The Revelation Of The Last Hero phim han, Xem phim The Revelation Of The Last Hero dongphim, Xem phim The Revelation Of The Last Hero tvhay, Xem phim The Revelation Of The Last Hero phim7z, Xem phim The Revelation Of The Last Hero vivuphim, Xem phim The Revelation Of The Last Hero xemphimso, Xem phim The Revelation Of The Last Hero biphim, Xem phim The Revelation Of The Last Hero phimmedia, Xem phim The Revelation Of The Last Hero vietsubtv, Xem phim The Revelation Of The Last Hero phimmoi, Xem phim The Revelation Of The Last Hero vtv16, Xem phim The Revelation Of The Last Hero phimbathu, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) motphim, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) bilutv, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) phim han, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) dongphim, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) tvhay, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) phim7z, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) vivuphim, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) xemphimso, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) biphim, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) phimmedia, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) phimmoi, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) vtv16, Xem phim Vô Ảnh Kim Đao (SCTV9) phimbathu,