Bookmark

VÌ NGƯỜI PHỤ NỮ ẤY

Ride Or Die (2021)

Nội dung phim

Phim VÌ NGƯỜI PHỤ NỮ ẤY - 2021 - Nhật Bản:

Rei giúp người phụ nữ cô đem lòng yêu nhiều năm thoát khỏi người chồng bạo hành. Trong khi chạy trốn, cảm xúc của họ dành cho nhau bùng cháy.