Bookmark

VỀ ĐẤT THĂNG LONG

(2010)

Nội dung phim

Phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG - 2010 - Việt nam:

Phim Về Đất Thăng Long nói về cái vị vua thời cuối Lê đầu Lý. Thời vua Lê Đại Hành đóng đô ở Hoa Lư sau đó băng hà sau hơn 24 năm trị vì nước Đại Cồ Việt. Ông truyền ngôi cho Lê Long Việt nhưng sau 3 ngày lại bị sát hại bới em trai là Lê Lòng Đĩnh. Phim Về Đất Thăng Long cho thấy cuộc sống lầm than của bá tánh dười sự cai trị của Long Đĩnh vì anh là một vị vua cuồng dâm coi mạng người như cỏ rát thậm chí lầy việc giết người làm trò tiều khiển. Phim Về Đất Thăng Long tiếp tục đời vua Lý Thái Tổ sau khi Long Đĩnh chết, nhân dân củng quần thần tôn Lý Công Uẩn lên làm vua lấy hiệu Lý Thái Tổ và đời đô về Thăng Long.

Xem Phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG vietsub, Xem Phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG thuyết minh, Xem Phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG lồng tiếng, xem phim thuyết minh, xem phim vietsub, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 1, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 2, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 3, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 4, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 5, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 6, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 7, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 8, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 9, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 10, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 11, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 12, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 13, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 14, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 15, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 16, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 17, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 18, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 19, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 20, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 21, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 22, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 23, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 24, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 25, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 26, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 27, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 28, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 29, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 30, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 31, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 32, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 33, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 34, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 35, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 36, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 37, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 38, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 39, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 40, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 41, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 42, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 43, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 44, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 45, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 46, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 47, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 48, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 49, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 50, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 51, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 52, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 53, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 54, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 55, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 56, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 57, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 58, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 59, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 60, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 61, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 62, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 63, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 64, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 65, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 66, VỀ ĐẤT THĂNG LONG 67, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 68, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 69, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập 70, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tập cuối, xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG trọn bộ, xem phim tập 1, xem phim tập 2, xem phim tập 3, xem phim tập 4, xem phim tập 5, xem phim tập 6, xem phim tập 7, xem phim tập 8, xem phim tập 9, xem phim tập 10, xem phim tập 11, xem phim tập 12, xem phim tập 13, xem phim tập 14, xem phim tập 15, xem phim tập 16, xem phim tập 17, xem phim tập 18, xem phim tập 19, xem phim tập 20, xem phim tập 21, xem phim tập 22, xem phim tập 23, xem phim tập 24, xem phim tập 25, xem phim tập 26, xem phim tập 27, xem phim tập 28, xem phim tập 29, xem phim tập 30, xem phim tập 31, xem phim tập 32, xem phim tập 33, xem phim tập 34, xem phim tập 35, xem phim tập 36, xem phim tập 37, xem phim tập 38, xem phim tập 39, xem phim tập 40, xem phim tập 41, xem phim tập 42, xem phim tập 43, xem phim tập 44, xem phim tập 45, xem phim tập 46, xem phim tập 47, xem phim tập 48, xem phim tập 49, xem phim tập 50, xem phim tập 51, xem phim tập 52, xem phim tập 53, xem phim tập 54, xem phim tập 55, xem phim tập 56, xem phim tập 57, xem phim tập 58, xem phim tập 59, xem phim tập 60, xem phim tập 61, xem phim tập 62, xem phim tập 63, xem phim tập 64, xem phim tập 65, xem phim tập 66, 67, xem phim tập 68, xem phim tập 69, xem phim tập 70, xem phim tập cuối, xem phim trọn bộ Xem phim motphim, Xem phim bilutv, Xem phim phim han, Xem phim dongphim, Xem phim tvhay, Xem phim phim7z, Xem phim vivuphim, Xem phim xemphimso, Xem phim biphim, Xem phim phimmedia, Xem phim vietsubtv, Xem phim phimmoi, Xem phim vtv16, Xem phim phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG motphim, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG bilutv, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG phim han, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG dongphim, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG tvhay, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG phim7z, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG vivuphim, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG xemphimso, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG biphim, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG phimmedia, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG vietsubtv, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG phimmoi, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG vtv16, Xem phim VỀ ĐẤT THĂNG LONG phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16