Bookmark

VẤN ĐỀ NHÂN QUẢ

A Matter of Causality (2021)

Nội dung phim

Phim VẤN ĐỀ NHÂN QUẢ - 2021 - Châu Âu:

Một Nhóm các nhà tâm lý học y tế tập sự đang chạy đua với thời gian để chống lại tác động chết người của việc tiếp xúc với tâm trí những người trẻ bị rối loạn.