Bookmark

U KIM HUYẾT KIẾM

TVB (1990)

Nội dung phim

Phim U KIM HUYẾT KIẾM - 1990 - Hồng Kông:

Phim kể những điêu hùng vì tranh giành quyền thế nên đã coi thường tính mạng của dân chúng nhưng đã khuyến khích số anh hùng hào kiệt dậy lên chống chọi với thế lực ác. Dịch Phi sống chung với mẹ và chị em trong một ngôi làng nhỏ, trong dịp tình cờ đã được vị cao nhân truyền thụ võ công và có bạn gái là Nhi. Mặt khác quan điện phương Chu Thắng Bắc và con Quân Vũ đã lập mưu làm phản nên đã buôn mối lậu, đồng thời được tin là trong làng có mỏ u kim nên tìm cách đuổi hết dân làng, lúc đó triều đình đã phái mật thám Điền Trọng Mưu đến điều tra…

Xem Phim U KIM HUYẾT KIẾM vietsub, Xem Phim U KIM HUYẾT KIẾM thuyết minh, Xem Phim U KIM HUYẾT KIẾM lồng tiếng, xem phim TVB thuyết minh, xem phim TVB vietsub, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 1, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 2, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 3, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 4, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 5, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 6, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 7, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 8, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 9, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 10, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 11, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 12, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 13, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 14, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 15, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 16, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 17, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 18, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 19, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 20, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 21, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 22, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 23, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 24, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 25, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 26, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 27, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 28, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 29, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 30, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 31, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 32, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 33, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 34, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 35, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 36, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 37, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 38, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 39, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 40, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 41, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 42, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 43, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 44, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 45, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 46, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 47, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 48, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 49, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 50, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 51, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 52, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 53, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 54, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 55, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 56, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 57, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 58, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 59, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 60, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 61, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 62, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 63, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 64, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 65, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 66, U KIM HUYẾT KIẾM 67, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 68, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 69, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập 70, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tập cuối, xem phim U KIM HUYẾT KIẾM trọn bộ, xem phim TVB tập 1, xem phim TVB tập 2, xem phim TVB tập 3, xem phim TVB tập 4, xem phim TVB tập 5, xem phim TVB tập 6, xem phim TVB tập 7, xem phim TVB tập 8, xem phim TVB tập 9, xem phim TVB tập 10, xem phim TVB tập 11, xem phim TVB tập 12, xem phim TVB tập 13, xem phim TVB tập 14, xem phim TVB tập 15, xem phim TVB tập 16, xem phim TVB tập 17, xem phim TVB tập 18, xem phim TVB tập 19, xem phim TVB tập 20, xem phim TVB tập 21, xem phim TVB tập 22, xem phim TVB tập 23, xem phim TVB tập 24, xem phim TVB tập 25, xem phim TVB tập 26, xem phim TVB tập 27, xem phim TVB tập 28, xem phim TVB tập 29, xem phim TVB tập 30, xem phim TVB tập 31, xem phim TVB tập 32, xem phim TVB tập 33, xem phim TVB tập 34, xem phim TVB tập 35, xem phim TVB tập 36, xem phim TVB tập 37, xem phim TVB tập 38, xem phim TVB tập 39, xem phim TVB tập 40, xem phim TVB tập 41, xem phim TVB tập 42, xem phim TVB tập 43, xem phim TVB tập 44, xem phim TVB tập 45, xem phim TVB tập 46, xem phim TVB tập 47, xem phim TVB tập 48, xem phim TVB tập 49, xem phim TVB tập 50, xem phim TVB tập 51, xem phim TVB tập 52, xem phim TVB tập 53, xem phim TVB tập 54, xem phim TVB tập 55, xem phim TVB tập 56, xem phim TVB tập 57, xem phim TVB tập 58, xem phim TVB tập 59, xem phim TVB tập 60, xem phim TVB tập 61, xem phim TVB tập 62, xem phim TVB tập 63, xem phim TVB tập 64, xem phim TVB tập 65, xem phim TVB tập 66, TVB 67, xem phim TVB tập 68, xem phim TVB tập 69, xem phim TVB tập 70, xem phim TVB tập cuối, xem phim TVB trọn bộ Xem phim TVB motphim, Xem phim TVB bilutv, Xem phim TVB phim han, Xem phim TVB dongphim, Xem phim TVB tvhay, Xem phim TVB phim7z, Xem phim TVB vivuphim, Xem phim TVB xemphimso, Xem phim TVB biphim, Xem phim TVB phimmedia, Xem phim TVB vietsubtv, Xem phim TVB phimmoi, Xem phim TVB vtv16, Xem phim TVB phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM motphim, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM bilutv, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM phim han, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM dongphim, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM tvhay, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM phim7z, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM vivuphim, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM xemphimso, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM biphim, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM phimmedia, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM vietsubtv, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM phimmoi, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM vtv16, Xem phim U KIM HUYẾT KIẾM phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16