Bookmark

Tước Tích 2 : Lãnh Huyết Cuồng Chiến

Legend of Ravaging Dynasties 2 (2020)

Nội dung phim

Phim Tước Tích 2 : Lãnh Huyết Cuồng Chiến - 2020 - Trung Quốc:

Một đứa trẻ mồ côi trở thành đệ tử của một phù thủy quyền năng và bị lôi kéo vào một cuộc xung đột lớn hơn giữa giới tinh hoa phép thuật trên thế giới.