Bookmark
0/50 đánh giá

TÚ LỆ GIANG SƠN

Singing All Along (2016)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim TÚ LỆ GIANG SƠN - 2016 - Trung Quốc:

Tú Lệ Giang Sơn – Singing All Along phim thuộc thể loại dã sữ do Trung Quốc sản xuất xoay quanh câu chuyện nói về Âm Hoa Lệ một cô gái có sắc đẹp tuyệt trần cùng hoàng đế khai đế khai quốc Đông Hán Lưu Tú, năm đó tại học viện trường an Lưu Tú đã kết bạn cùng với Lưu Huyền, Phùng Dị và Đặng Vũ điều là những thiếu niên có tài cùng học chung với Hoa Lệ, vài năm sau Vương Mãn cai trị tàn bạo khiến dân đại loạn Lưu Tú theo huynh trưởng Lưu Diễn đứng dậy khởi nghĩa, Lệ Hoa cải nam trang và lấy tên Âm Kích theo hổ trợ nhưng không ngờ người xưng đế là Lưu Huyền sợ mất đi ngai vị nên đã giết chết Lưu Diễn, trong phim Tú Lệ Giang Sơn – Singing All Along chúng ta thấy Lưu Tú nén đau thương và lấy Hoa Lệ làm vợ ẩn cư nơi khác để Lưu Huyền không cảnh giác, trãi qua hơn 10 năm Lưu Tú cũng đã lật đổ được Lưu Huyền và định đô tại Lạc Dương lập ra nhà Đông Hán.