Bookmark

Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam

Flower Crew: Joseon Marriage Agency (2019)

Nội dung phim

Phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam - 2019 - Hàn Quốc:

Trước khi Lee Soo trở thành vua, anh là một thợ rèn bình thường ở nông thôn. Cuộc sống của anh đột nhiên thay đổi ở tuổi 23. Đây là khi Lee Soo trở thành Hoàng đế của Joseon. Mối tình đầu của Lee Soo là Gae Ddong. Hoàng đế Lee Soo muốn kết hôn với Gae Ddong, nhưng vì gia thế thấp kém của cô, điều đó gần như là không thể. Để kết hôn với Gae Ddong, Lee Soo đã thuê Trung tâm mai mối mỹ nam. Trung tâm này bao gồm 3 người đàn ông đẹp trai: Ma Hoon, Do Joon và Ko Young Soo. Họ là trung tâm mai mối bậc nhất ở Joseon. Hoàng đế Lee Soo yêu cầu Trung tâm mỹ nam phải biến Gae Ddong thành một người phụ nữ quý phái.

 

Xem Phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam vietsub, Xem Phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam thuyết minh, Xem Phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam lồng tiếng, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency thuyết minh, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency vietsub, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 1, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 2, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 3, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 4, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 5, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 6, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 7, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 8, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 9, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 10, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 11, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 12, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 13, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 14, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 15, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 16, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 17, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 18, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 19, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 20, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 21, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 22, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 23, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 24, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 25, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 26, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 27, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 28, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 29, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 30, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 31, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 32, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 33, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 34, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 35, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 36, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 37, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 38, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 39, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 40, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 41, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 42, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 43, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 44, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 45, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 46, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 47, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 48, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 49, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 50, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 51, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 52, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 53, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 54, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 55, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 56, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 57, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 58, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 59, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 60, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 61, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 62, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 63, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 64, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 65, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 66, Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam 67, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 68, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 69, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập 70, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tập cuối, xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam trọn bộ, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 1, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 2, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 3, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 4, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 5, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 6, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 7, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 8, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 9, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 10, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 11, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 12, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 13, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 14, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 15, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 16, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 17, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 18, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 19, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 20, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 21, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 22, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 23, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 24, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 25, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 26, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 27, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 28, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 29, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 30, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 31, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 32, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 33, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 34, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 35, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 36, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 37, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 38, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 39, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 40, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 41, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 42, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 43, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 44, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 45, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 46, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 47, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 48, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 49, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 50, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 51, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 52, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 53, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 54, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 55, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 56, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 57, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 58, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 59, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 60, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 61, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 62, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 63, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 64, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 65, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 66, Flower Crew: Joseon Marriage Agency 67, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 68, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 69, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập 70, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tập cuối, xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency trọn bộ Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency motphim, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency bilutv, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency phim han, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency dongphim, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency tvhay, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency phim7z, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency vivuphim, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency xemphimso, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency biphim, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency phimmedia, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency vietsubtv, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency phimmoi, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency vtv16, Xem phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam motphim, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam bilutv, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam phim han, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam dongphim, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam tvhay, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam phim7z, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam vivuphim, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam xemphimso, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam biphim, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam phimmedia, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam vietsubtv, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam phimmoi, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam vtv16, Xem phim Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16