Bookmark
0/50 đánh giá

TRÔI DẠT NGOÀI KHÔNG GIAN

Solis (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Solis (Trôi Dạt Ngoài Không Gian): Sau hoạt động khai thác không gian trở nên tồi tệ, Troy lên tàu thoát hiểm khẩn cấp và bị trôi về phía mặt trời. Chỉ có chiếc radio để liên lạc dưới mặt đất, liệu anh ta có thoát khõi bi kịch này không?