Bookmark

Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9)

Justice Sung (1997)

Nội dung phim

Phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) - 1997 - Hồng Kông:

Trấn Tam Thủy có trạng sư Tống Thế Kiệt là người tài giỏi nhưng mồm mép, chuyên cãi các vụ kiện, lật trắng thành đen. Thế Kiệt trong cùng 1 ngày đi cãi kiện ở 3 nơi 3 vụ khác nhau và thắng cả 3. Vợ Thế Kiệt là Bạch Linh Lung giỏi võ, còn có Hồng Tinh giúp việc cho nhà họ Tống, rất khỏe mạnh. Nhưng Thế Kiệt cũng bị nhiều người ghét. Khi xử vụ ông Vương đánh người hầu làm vỡ bình bông, Thế Kiệt nhận tiền ông Vương nên cãi cho ông thắng nhưng nghĩ lại vợ mình vừa có mang nên muốn tích đức cho đứa con, nên lần này Thế Kiệt xử công bằng và được mọi người nể phục.

Xem Phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) vietsub, Xem Phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Justice Sung thuyết minh, xem phim Justice Sung vietsub, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 1, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 2, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 3, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 4, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 5, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 6, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 7, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 8, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 9, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 10, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 11, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 12, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 13, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 14, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 15, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 16, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 17, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 18, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 19, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 20, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 21, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 22, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 23, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 24, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 25, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 26, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 27, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 28, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 29, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 30, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 31, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 32, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 33, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 34, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 35, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 36, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 37, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 38, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 39, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 40, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 41, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 42, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 43, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 44, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 45, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 46, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 47, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 48, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 49, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 50, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 51, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 52, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 53, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 54, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 55, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 56, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 57, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 58, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 59, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 60, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 61, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 62, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 63, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 64, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 65, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 66, Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) 67, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 68, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 69, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập 70, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tập cuối, xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) trọn bộ, xem phim Justice Sung tập 1, xem phim Justice Sung tập 2, xem phim Justice Sung tập 3, xem phim Justice Sung tập 4, xem phim Justice Sung tập 5, xem phim Justice Sung tập 6, xem phim Justice Sung tập 7, xem phim Justice Sung tập 8, xem phim Justice Sung tập 9, xem phim Justice Sung tập 10, xem phim Justice Sung tập 11, xem phim Justice Sung tập 12, xem phim Justice Sung tập 13, xem phim Justice Sung tập 14, xem phim Justice Sung tập 15, xem phim Justice Sung tập 16, xem phim Justice Sung tập 17, xem phim Justice Sung tập 18, xem phim Justice Sung tập 19, xem phim Justice Sung tập 20, xem phim Justice Sung tập 21, xem phim Justice Sung tập 22, xem phim Justice Sung tập 23, xem phim Justice Sung tập 24, xem phim Justice Sung tập 25, xem phim Justice Sung tập 26, xem phim Justice Sung tập 27, xem phim Justice Sung tập 28, xem phim Justice Sung tập 29, xem phim Justice Sung tập 30, xem phim Justice Sung tập 31, xem phim Justice Sung tập 32, xem phim Justice Sung tập 33, xem phim Justice Sung tập 34, xem phim Justice Sung tập 35, xem phim Justice Sung tập 36, xem phim Justice Sung tập 37, xem phim Justice Sung tập 38, xem phim Justice Sung tập 39, xem phim Justice Sung tập 40, xem phim Justice Sung tập 41, xem phim Justice Sung tập 42, xem phim Justice Sung tập 43, xem phim Justice Sung tập 44, xem phim Justice Sung tập 45, xem phim Justice Sung tập 46, xem phim Justice Sung tập 47, xem phim Justice Sung tập 48, xem phim Justice Sung tập 49, xem phim Justice Sung tập 50, xem phim Justice Sung tập 51, xem phim Justice Sung tập 52, xem phim Justice Sung tập 53, xem phim Justice Sung tập 54, xem phim Justice Sung tập 55, xem phim Justice Sung tập 56, xem phim Justice Sung tập 57, xem phim Justice Sung tập 58, xem phim Justice Sung tập 59, xem phim Justice Sung tập 60, xem phim Justice Sung tập 61, xem phim Justice Sung tập 62, xem phim Justice Sung tập 63, xem phim Justice Sung tập 64, xem phim Justice Sung tập 65, xem phim Justice Sung tập 66, Justice Sung 67, xem phim Justice Sung tập 68, xem phim Justice Sung tập 69, xem phim Justice Sung tập 70, xem phim Justice Sung tập cuối, xem phim Justice Sung trọn bộ Xem phim Justice Sung motphim, Xem phim Justice Sung bilutv, Xem phim Justice Sung phim han, Xem phim Justice Sung dongphim, Xem phim Justice Sung tvhay, Xem phim Justice Sung phim7z, Xem phim Justice Sung vivuphim, Xem phim Justice Sung xemphimso, Xem phim Justice Sung biphim, Xem phim Justice Sung phimmedia, Xem phim Justice Sung vietsubtv, Xem phim Justice Sung phimmoi, Xem phim Justice Sung vtv16, Xem phim Justice Sung phimbathu, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) motphim, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) bilutv, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) phim han, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) dongphim, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) tvhay, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) phim7z, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) vivuphim, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) xemphimso, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) biphim, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) phimmedia, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) phimmoi, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) vtv16, Xem phim Trạng Sư Tống Thế Kiệt (SCTV9) phimbathu,