Bookmark

Trạng Sư Đại Náo (HTV2)

Con Đường Ai Oán (2015)

Nội dung phim

Phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) - 2015 - Hồng Kông:

Chương Tứ Duy (Quách Tấn An) mở học đường đề bồi dưỡng các anh tài, trong đó có môn sinh Châu Cúc (Huỳnh Thuý Như) với Tứ Duy vừa là thầy trò vừa là bạn hữu, Châu Cúc tư chất thông minh nhưng đọc sách luôn hiểu một nửa, từ đó thường xuyên dùng sai các thành ngữ. Tứ Duy là một người chính nghĩa, nhận thấy chuyện đời hoang đường và có sự dạy dỗ sâu sắc nên khó ai có thể thay đổi tâm tính của anh, nhưng một dịp tình cờ gặp một người tên Trần Chân Chân (Điền Nhụy Ni) lai lịch bất minh nhưng lanh lẹ cơ trí, giỏi tài biện minh, sau đó hai người trở thành hai trạng sư biện hộ. .

Phan Kính Toàn (Trương Quốc Cường) nổi tiếng ác bá và con trai hắn là Phan Nhĩ Minh (Lâm Hiểu Phong) luôn coi Tứ Duy và Chân Chân là kẻ thù. Sự thay đổi của Tứ Duy khiến cho người bạn thân của anh là Hạ Hầu Võ (Mạch Trường Thanh) đau lòng thất vọng, bởi vì năm xưa phụ thân của Hầu Võ bị trạng sư Trần Mộng Cát (Lý Thành Xương) vu oan đến nỗi mất mạng nên anh luôn có thành kiến với những ai là trạng sư, tuy Hầu Võ hiểu dụng ý của Tứ Duy nhưng lại nghi ngờ thân phận bất minh của Chân Chân nên anh ta quyết tâm điều tra. Từ đó vạch ra vụ án oan chôn giấu 20 năm trước tái diễn, một tên sát thủ trạng sư máu lạnh xuất hiện, từ đó tin đồn khắp nơi, khiến cho mọi người lo lắng từng ngày

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • trạng sư đại náo tập 1
Xem Phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) vietsub, Xem Phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) thuyết minh, Xem Phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) lồng tiếng, xem phim Con Đường Ai Oán thuyết minh, xem phim Con Đường Ai Oán vietsub, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 1, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 2, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 3, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 4, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 5, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 6, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 7, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 8, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 9, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 10, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 11, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 12, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 13, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 14, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 15, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 16, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 17, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 18, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 19, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 20, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 21, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 22, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 23, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 24, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 25, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 26, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 27, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 28, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 29, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 30, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 31, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 32, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 33, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 34, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 35, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 36, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 37, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 38, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 39, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 40, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 41, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 42, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 43, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 44, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 45, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 46, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 47, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 48, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 49, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 50, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 51, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 52, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 53, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 54, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 55, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 56, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 57, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 58, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 59, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 60, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 61, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 62, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 63, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 64, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 65, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 66, Trạng Sư Đại Náo (HTV2) 67, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 68, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 69, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập 70, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tập cuối, xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) trọn bộ, xem phim Con Đường Ai Oán tập 1, xem phim Con Đường Ai Oán tập 2, xem phim Con Đường Ai Oán tập 3, xem phim Con Đường Ai Oán tập 4, xem phim Con Đường Ai Oán tập 5, xem phim Con Đường Ai Oán tập 6, xem phim Con Đường Ai Oán tập 7, xem phim Con Đường Ai Oán tập 8, xem phim Con Đường Ai Oán tập 9, xem phim Con Đường Ai Oán tập 10, xem phim Con Đường Ai Oán tập 11, xem phim Con Đường Ai Oán tập 12, xem phim Con Đường Ai Oán tập 13, xem phim Con Đường Ai Oán tập 14, xem phim Con Đường Ai Oán tập 15, xem phim Con Đường Ai Oán tập 16, xem phim Con Đường Ai Oán tập 17, xem phim Con Đường Ai Oán tập 18, xem phim Con Đường Ai Oán tập 19, xem phim Con Đường Ai Oán tập 20, xem phim Con Đường Ai Oán tập 21, xem phim Con Đường Ai Oán tập 22, xem phim Con Đường Ai Oán tập 23, xem phim Con Đường Ai Oán tập 24, xem phim Con Đường Ai Oán tập 25, xem phim Con Đường Ai Oán tập 26, xem phim Con Đường Ai Oán tập 27, xem phim Con Đường Ai Oán tập 28, xem phim Con Đường Ai Oán tập 29, xem phim Con Đường Ai Oán tập 30, xem phim Con Đường Ai Oán tập 31, xem phim Con Đường Ai Oán tập 32, xem phim Con Đường Ai Oán tập 33, xem phim Con Đường Ai Oán tập 34, xem phim Con Đường Ai Oán tập 35, xem phim Con Đường Ai Oán tập 36, xem phim Con Đường Ai Oán tập 37, xem phim Con Đường Ai Oán tập 38, xem phim Con Đường Ai Oán tập 39, xem phim Con Đường Ai Oán tập 40, xem phim Con Đường Ai Oán tập 41, xem phim Con Đường Ai Oán tập 42, xem phim Con Đường Ai Oán tập 43, xem phim Con Đường Ai Oán tập 44, xem phim Con Đường Ai Oán tập 45, xem phim Con Đường Ai Oán tập 46, xem phim Con Đường Ai Oán tập 47, xem phim Con Đường Ai Oán tập 48, xem phim Con Đường Ai Oán tập 49, xem phim Con Đường Ai Oán tập 50, xem phim Con Đường Ai Oán tập 51, xem phim Con Đường Ai Oán tập 52, xem phim Con Đường Ai Oán tập 53, xem phim Con Đường Ai Oán tập 54, xem phim Con Đường Ai Oán tập 55, xem phim Con Đường Ai Oán tập 56, xem phim Con Đường Ai Oán tập 57, xem phim Con Đường Ai Oán tập 58, xem phim Con Đường Ai Oán tập 59, xem phim Con Đường Ai Oán tập 60, xem phim Con Đường Ai Oán tập 61, xem phim Con Đường Ai Oán tập 62, xem phim Con Đường Ai Oán tập 63, xem phim Con Đường Ai Oán tập 64, xem phim Con Đường Ai Oán tập 65, xem phim Con Đường Ai Oán tập 66, Con Đường Ai Oán 67, xem phim Con Đường Ai Oán tập 68, xem phim Con Đường Ai Oán tập 69, xem phim Con Đường Ai Oán tập 70, xem phim Con Đường Ai Oán tập cuối, xem phim Con Đường Ai Oán trọn bộ Xem phim Con Đường Ai Oán motphim, Xem phim Con Đường Ai Oán bilutv, Xem phim Con Đường Ai Oán phim han, Xem phim Con Đường Ai Oán dongphim, Xem phim Con Đường Ai Oán tvhay, Xem phim Con Đường Ai Oán phim7z, Xem phim Con Đường Ai Oán vivuphim, Xem phim Con Đường Ai Oán xemphimso, Xem phim Con Đường Ai Oán biphim, Xem phim Con Đường Ai Oán phimmedia, Xem phim Con Đường Ai Oán vietsubtv, Xem phim Con Đường Ai Oán phimmoi, Xem phim Con Đường Ai Oán vtv16, Xem phim Con Đường Ai Oán phimbathu, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) motphim, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) bilutv, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) phim han, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) dongphim, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) tvhay, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) phim7z, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) vivuphim, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) xemphimso, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) biphim, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) phimmedia, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) vietsubtv, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) phimmoi, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) vtv16, Xem phim Trạng Sư Đại Náo (HTV2) phimbathu,