Bookmark

TRẠI HÈ ẢO THUẬT

Magic Camp (2020)

Nội dung phim

Phim TRẠI HÈ ẢO THUẬT - 2020 - Mỹ:

Bộ phim kể về Andy và những đứa trẻ trong nhà của anh. Dưới sự nhờ cậy của người thầy cũ và là chủ của học viên ảo thuật Roy Preston, Andy đã trở lại nơi đã từng dạy anh toàn bộ về ảo thuật để rèn luyện cho những đứa trẻ tại cabin của anh nhằm dành lấy giải thưởng Chiếc Mũ Dài.