Bookmark

Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9)

Kỳ Môn Quỷ Cốc (1988)

Nội dung phim

Phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) - 1988 - Hồng Kông:

Đây là vai phản diện thứ hai của Huỳnh Nhật Hoa, trong bộ phim này Huỳnh Nhật Hoa đóng vai Bàng Quyên, vai diễn của Huỳnh Nhật Hoa trong phim này như sau: Là bạn rất thân của Tôn Tẩn, cả hai cùng bái Quỷ Cốc Tử làm thầy nhưng Quỷ Cốc Tử chỉ nhận mỗi mình Tổn Tẩn là đệ tử, còn Bàng Quyên thì không.

Do ông tiên đoán được rằng sau này Tôn Tẩn sẽ là một tướng tài còn Bàng Quyên thì có tâm địa bất chính sẽ tìm cách hại Tôn Tẩn nhưng Tôn Tẩn không tin, mãi đến sau này khi Tư Mã Tình xuất hiện thì làm cho Tôn Tẩn và Bàng Quyên trở mặt do Bàng Quyên cũng yêu Tư Mã Tình nhưng Tư Mã Tình lại không yêu mà lại yêu Tôn Tẩn…

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phim ton tan bang nguyen
  • phim ton tan bang nguyen tap 1
  • phim ton tan bang quyen hong kong
  • phim tôn tẩn bàng quyên tập 1
  • ton tan bang quyen 1
Xem Phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) vietsub, Xem Phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc thuyết minh, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc vietsub, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 1, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 2, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 3, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 4, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 5, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 6, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 7, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 8, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 9, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 10, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 11, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 12, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 13, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 14, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 15, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 16, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 17, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 18, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 19, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 20, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 21, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 22, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 23, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 24, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 25, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 26, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 27, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 28, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 29, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 30, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 31, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 32, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 33, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 34, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 35, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 36, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 37, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 38, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 39, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 40, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 41, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 42, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 43, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 44, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 45, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 46, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 47, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 48, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 49, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 50, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 51, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 52, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 53, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 54, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 55, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 56, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 57, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 58, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 59, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 60, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 61, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 62, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 63, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 64, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 65, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 66, Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) 67, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 68, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 69, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập 70, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tập cuối, xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) trọn bộ, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 1, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 2, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 3, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 4, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 5, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 6, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 7, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 8, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 9, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 10, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 11, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 12, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 13, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 14, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 15, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 16, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 17, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 18, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 19, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 20, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 21, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 22, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 23, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 24, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 25, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 26, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 27, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 28, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 29, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 30, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 31, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 32, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 33, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 34, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 35, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 36, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 37, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 38, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 39, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 40, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 41, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 42, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 43, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 44, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 45, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 46, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 47, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 48, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 49, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 50, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 51, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 52, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 53, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 54, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 55, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 56, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 57, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 58, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 59, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 60, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 61, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 62, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 63, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 64, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 65, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 66, Kỳ Môn Quỷ Cốc 67, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 68, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 69, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập 70, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tập cuối, xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc trọn bộ Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc motphim, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc bilutv, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc phim han, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc dongphim, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc tvhay, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc phim7z, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc vivuphim, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc xemphimso, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc biphim, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc phimmedia, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc vietsubtv, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc phimmoi, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc vtv16, Xem phim Kỳ Môn Quỷ Cốc phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) motphim, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) bilutv, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) phim han, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) dongphim, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) tvhay, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) phim7z, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) vivuphim, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) xemphimso, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) biphim, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) phimmedia, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) phimmoi, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) vtv16, Xem phim Tôn Tẫn Bàng Quyên (SCTV9) phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16