Bookmark
0/50 đánh giá

Tôi Tên Sara

My Name Is Sara (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Tôi Tên Sara - 2019 - Mỹ:

Sara là một người Do Thái Ba Lan 13 tuổi tìm nơi ẩn náu và được một người nông dân và vợ của anh ta nuôi. Cô sớm phát hiện ra những bí mật đen tối trong cuộc hôn nhân của chủ nhân, kết hợp với bí mật lớn nhất mà cô phải cố gắng bảo vệ, danh tính thực sự của mình.

Tôi Tên Sara​​​​​​​