Bookmark

Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp

(2019)

Nội dung phim

Phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp - 2019 - Trung Quốc:

Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp giới thiệu về chủ nhiệm lớp trường học hưởng ứng phong trào từ lãnh đạo giao phó, thành lập nhóm hợp xướng, các lớp chọn ra các học sinh giỏi văn nghệ để vào lớp năng khiếu. Bề ngoài lấy danh là lập nhóm hợp xướng nhưng thực chất là đá các học sinh yếu kém ra khỏi lớp. Những học sinh có cá tính khác nhau, tốt xấu lẫn lộn, đã cùng nhau bước vào lớp 12-7, gặp phải một chủ nhiệm thần bí, vô cùng xảo trá, từ đó bắt đầu những năm tháng đầy gian khổ và bất ngờ.

 

Xem Phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp vietsub, Xem Phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp thuyết minh, Xem Phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp lồng tiếng, xem phim thuyết minh, xem phim vietsub, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 1, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 2, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 3, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 4, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 5, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 6, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 7, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 8, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 9, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 10, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 11, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 12, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 13, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 14, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 15, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 16, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 17, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 18, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 19, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 20, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 21, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 22, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 23, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 24, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 25, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 26, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 27, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 28, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 29, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 30, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 31, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 32, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 33, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 34, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 35, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 36, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 37, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 38, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 39, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 40, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 41, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 42, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 43, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 44, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 45, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 46, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 47, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 48, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 49, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 50, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 51, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 52, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 53, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 54, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 55, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 56, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 57, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 58, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 59, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 60, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 61, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 62, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 63, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 64, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 65, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 66, Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp 67, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 68, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 69, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập 70, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tập cuối, xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp trọn bộ, xem phim tập 1, xem phim tập 2, xem phim tập 3, xem phim tập 4, xem phim tập 5, xem phim tập 6, xem phim tập 7, xem phim tập 8, xem phim tập 9, xem phim tập 10, xem phim tập 11, xem phim tập 12, xem phim tập 13, xem phim tập 14, xem phim tập 15, xem phim tập 16, xem phim tập 17, xem phim tập 18, xem phim tập 19, xem phim tập 20, xem phim tập 21, xem phim tập 22, xem phim tập 23, xem phim tập 24, xem phim tập 25, xem phim tập 26, xem phim tập 27, xem phim tập 28, xem phim tập 29, xem phim tập 30, xem phim tập 31, xem phim tập 32, xem phim tập 33, xem phim tập 34, xem phim tập 35, xem phim tập 36, xem phim tập 37, xem phim tập 38, xem phim tập 39, xem phim tập 40, xem phim tập 41, xem phim tập 42, xem phim tập 43, xem phim tập 44, xem phim tập 45, xem phim tập 46, xem phim tập 47, xem phim tập 48, xem phim tập 49, xem phim tập 50, xem phim tập 51, xem phim tập 52, xem phim tập 53, xem phim tập 54, xem phim tập 55, xem phim tập 56, xem phim tập 57, xem phim tập 58, xem phim tập 59, xem phim tập 60, xem phim tập 61, xem phim tập 62, xem phim tập 63, xem phim tập 64, xem phim tập 65, xem phim tập 66, 67, xem phim tập 68, xem phim tập 69, xem phim tập 70, xem phim tập cuối, xem phim trọn bộ Xem phim motphim, Xem phim bilutv, Xem phim phim han, Xem phim dongphim, Xem phim tvhay, Xem phim phim7z, Xem phim vivuphim, Xem phim xemphimso, Xem phim biphim, Xem phim phimmedia, Xem phim vietsubtv, Xem phim phimmoi, Xem phim vtv16, Xem phim phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp motphim, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp bilutv, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp phim han, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp dongphim, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp tvhay, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp phim7z, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp vivuphim, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp xemphimso, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp biphim, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp phimmedia, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp vietsubtv, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp phimmoi, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp vtv16, Xem phim Tôi Là Chủ Nhiệm Lớp phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16