Bookmark
0/50 đánh giá

Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu

(2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu - 2020 - Trung Quốc:

Phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu kể về Nữ sinh cấp 3 Lý Tiến Bộ (Trang Đạt Phỉ đóng) từ nhỏ lớn lên cùng với mẹ trong một chuyến du lịch kì ảo trở về 20 năm trước, gặp được mẹ là Lý Thanh Đồng (Trần Hạo Vũ đóng) trở thành bạn tốt. Hai người bởi vì khác biệt về thời đại, tính cách, mà xảy ra một loạt những câu chuyện dở khóc dở cười, nắm tay nhau cùng vượt qua những ngọt ngào và chua xót của tuổi trẻ. Lý Tiến Bộ hiểu được sự dũng cảm, điềm đạm của mẹ, sau khi trở về thực tại, hóa giải mọi khúc mắc, cùng tìm ra chân lý của cuộc sống.

Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu​​​​​​​

Xem Phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu vietsub, Xem Phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu thuyết minh, Xem Phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu lồng tiếng, xem phim thuyết minh, xem phim vietsub, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 1, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 2, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 3, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 4, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 5, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 6, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 7, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 8, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 9, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 10, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 11, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 12, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 13, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 14, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 15, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 16, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 17, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 18, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 19, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 20, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 21, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 22, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 23, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 24, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 25, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 26, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 27, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 28, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 29, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 30, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 31, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 32, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 33, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 34, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 35, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 36, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 37, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 38, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 39, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 40, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 41, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 42, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 43, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 44, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 45, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 46, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 47, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 48, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 49, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 50, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 51, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 52, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 53, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 54, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 55, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 56, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 57, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 58, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 59, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 60, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 61, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 62, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 63, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 64, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 65, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 66, Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu 67, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 68, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 69, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập 70, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tập cuối, xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu trọn bộ, xem phim tập 1, xem phim tập 2, xem phim tập 3, xem phim tập 4, xem phim tập 5, xem phim tập 6, xem phim tập 7, xem phim tập 8, xem phim tập 9, xem phim tập 10, xem phim tập 11, xem phim tập 12, xem phim tập 13, xem phim tập 14, xem phim tập 15, xem phim tập 16, xem phim tập 17, xem phim tập 18, xem phim tập 19, xem phim tập 20, xem phim tập 21, xem phim tập 22, xem phim tập 23, xem phim tập 24, xem phim tập 25, xem phim tập 26, xem phim tập 27, xem phim tập 28, xem phim tập 29, xem phim tập 30, xem phim tập 31, xem phim tập 32, xem phim tập 33, xem phim tập 34, xem phim tập 35, xem phim tập 36, xem phim tập 37, xem phim tập 38, xem phim tập 39, xem phim tập 40, xem phim tập 41, xem phim tập 42, xem phim tập 43, xem phim tập 44, xem phim tập 45, xem phim tập 46, xem phim tập 47, xem phim tập 48, xem phim tập 49, xem phim tập 50, xem phim tập 51, xem phim tập 52, xem phim tập 53, xem phim tập 54, xem phim tập 55, xem phim tập 56, xem phim tập 57, xem phim tập 58, xem phim tập 59, xem phim tập 60, xem phim tập 61, xem phim tập 62, xem phim tập 63, xem phim tập 64, xem phim tập 65, xem phim tập 66, 67, xem phim tập 68, xem phim tập 69, xem phim tập 70, xem phim tập cuối, xem phim trọn bộ Xem phim motphim, Xem phim bilutv, Xem phim phim han, Xem phim dongphim, Xem phim tvhay, Xem phim phim7z, Xem phim vivuphim, Xem phim xemphimso, Xem phim biphim, Xem phim phimmedia, Xem phim vietsubtv, Xem phim phimmoi, Xem phim vtv16, Xem phim phimbathu, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu motphim, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu bilutv, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu phim han, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu dongphim, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu tvhay, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu phim7z, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu vivuphim, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu xemphimso, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu biphim, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu phimmedia, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu vietsubtv, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu phimmoi, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu vtv16, Xem phim Tôi Không Thèm Làm Bạn Với Cậu Đâu phimbathu,