Bookmark

TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ

The Legend of Sumoer (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ - 2018 - Trung Quốc:

Phim Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ Cô gái ở Khoa Nhĩ Thấm tên gọi Tô Mạt Nhi có phẩm cách của long đảm hoa, nguyện lòng chính mình chịu khổ cực cũng muốn thành toàn cho người khác. Ở đại hội đua ngựa, Tô Mạt Nhi gặp Đa Nhĩ Cổn, kết thành bạn bè tốt. Thảo nguyên gặp biến cố, đại binh Sát Cáp Nhĩ xâm chiếm, Tô Mạt Nhi mất đi gia đình. Vì muốn có được sự bảo hộ của Đại Kim, Khoa Nhĩ Thấm phải áp dụng chính sách hòa thân, đem cách cách Bố Mộc Bố Thái gả cho Hoàng Thái Cực làm trắc phi (tức vợ lẽ của vương gia nhà Mãn), Tô Mạt Nhi làm thị nữ đi theo.
Ở Đại Kim, Tô Mạt Nhi gặp lại Đa Nhĩ Cổn, mới biết đối phương là bối lặc gia (tức vương gia nhà Mãn), thân phận cách biệt, nàng chỉ có thể đem tình cảm chôn giấu trong lòng. Lợi ích nuôi dưỡng dục vọng, quyền lợi khiến con người nảy sinh dã tâm. 2 anh em Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn nảy sinh mâu thuẫn, chính biến hết sức căng thẳng.
Đúng lúc Đa Nhĩ Cổn sắp gây ra sai lầm, vận mệnh đã đẩy Tô Mạt Nhi đến bên hắn. 2 người cùng trải qua nhiều gian truân, nguy hiểm. Tình cảm giản dị của Tô Mạt Nhi đã lay động Đa Nhĩ Cổn, sự hi sinh của nàng làm cho Đa Nhĩ Cổn hiểu ra thân tình nặng hơn quyền thế. Cuối cùng Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn hóa giải mâu thuẫn, anh em đồng tâm, đoàn kết Bát Kỳ thống nhất giang sơn, thành lập vương triều Đại Thanh.

Xem Phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ vietsub, Xem Phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ thuyết minh, Xem Phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ lồng tiếng, xem phim The Legend of Sumoer thuyết minh, xem phim The Legend of Sumoer vietsub, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 1, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 2, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 3, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 4, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 5, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 6, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 7, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 8, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 9, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 10, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 11, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 12, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 13, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 14, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 15, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 16, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 17, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 18, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 19, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 20, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 21, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 22, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 23, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 24, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 25, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 26, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 27, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 28, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 29, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 30, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 31, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 32, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 33, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 34, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 35, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 36, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 37, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 38, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 39, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 40, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 41, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 42, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 43, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 44, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 45, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 46, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 47, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 48, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 49, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 50, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 51, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 52, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 53, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 54, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 55, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 56, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 57, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 58, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 59, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 60, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 61, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 62, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 63, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 64, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 65, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 66, TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ 67, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 68, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 69, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập 70, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tập cuối, xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ trọn bộ, xem phim The Legend of Sumoer tập 1, xem phim The Legend of Sumoer tập 2, xem phim The Legend of Sumoer tập 3, xem phim The Legend of Sumoer tập 4, xem phim The Legend of Sumoer tập 5, xem phim The Legend of Sumoer tập 6, xem phim The Legend of Sumoer tập 7, xem phim The Legend of Sumoer tập 8, xem phim The Legend of Sumoer tập 9, xem phim The Legend of Sumoer tập 10, xem phim The Legend of Sumoer tập 11, xem phim The Legend of Sumoer tập 12, xem phim The Legend of Sumoer tập 13, xem phim The Legend of Sumoer tập 14, xem phim The Legend of Sumoer tập 15, xem phim The Legend of Sumoer tập 16, xem phim The Legend of Sumoer tập 17, xem phim The Legend of Sumoer tập 18, xem phim The Legend of Sumoer tập 19, xem phim The Legend of Sumoer tập 20, xem phim The Legend of Sumoer tập 21, xem phim The Legend of Sumoer tập 22, xem phim The Legend of Sumoer tập 23, xem phim The Legend of Sumoer tập 24, xem phim The Legend of Sumoer tập 25, xem phim The Legend of Sumoer tập 26, xem phim The Legend of Sumoer tập 27, xem phim The Legend of Sumoer tập 28, xem phim The Legend of Sumoer tập 29, xem phim The Legend of Sumoer tập 30, xem phim The Legend of Sumoer tập 31, xem phim The Legend of Sumoer tập 32, xem phim The Legend of Sumoer tập 33, xem phim The Legend of Sumoer tập 34, xem phim The Legend of Sumoer tập 35, xem phim The Legend of Sumoer tập 36, xem phim The Legend of Sumoer tập 37, xem phim The Legend of Sumoer tập 38, xem phim The Legend of Sumoer tập 39, xem phim The Legend of Sumoer tập 40, xem phim The Legend of Sumoer tập 41, xem phim The Legend of Sumoer tập 42, xem phim The Legend of Sumoer tập 43, xem phim The Legend of Sumoer tập 44, xem phim The Legend of Sumoer tập 45, xem phim The Legend of Sumoer tập 46, xem phim The Legend of Sumoer tập 47, xem phim The Legend of Sumoer tập 48, xem phim The Legend of Sumoer tập 49, xem phim The Legend of Sumoer tập 50, xem phim The Legend of Sumoer tập 51, xem phim The Legend of Sumoer tập 52, xem phim The Legend of Sumoer tập 53, xem phim The Legend of Sumoer tập 54, xem phim The Legend of Sumoer tập 55, xem phim The Legend of Sumoer tập 56, xem phim The Legend of Sumoer tập 57, xem phim The Legend of Sumoer tập 58, xem phim The Legend of Sumoer tập 59, xem phim The Legend of Sumoer tập 60, xem phim The Legend of Sumoer tập 61, xem phim The Legend of Sumoer tập 62, xem phim The Legend of Sumoer tập 63, xem phim The Legend of Sumoer tập 64, xem phim The Legend of Sumoer tập 65, xem phim The Legend of Sumoer tập 66, The Legend of Sumoer 67, xem phim The Legend of Sumoer tập 68, xem phim The Legend of Sumoer tập 69, xem phim The Legend of Sumoer tập 70, xem phim The Legend of Sumoer tập cuối, xem phim The Legend of Sumoer trọn bộ Xem phim The Legend of Sumoer motphim, Xem phim The Legend of Sumoer bilutv, Xem phim The Legend of Sumoer phim han, Xem phim The Legend of Sumoer dongphim, Xem phim The Legend of Sumoer tvhay, Xem phim The Legend of Sumoer phim7z, Xem phim The Legend of Sumoer vivuphim, Xem phim The Legend of Sumoer xemphimso, Xem phim The Legend of Sumoer biphim, Xem phim The Legend of Sumoer phimmedia, Xem phim The Legend of Sumoer vietsubtv, Xem phim The Legend of Sumoer phimmoi, Xem phim The Legend of Sumoer vtv16, Xem phim The Legend of Sumoer phimbathu, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ motphim, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ bilutv, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ phim han, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ dongphim, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ tvhay, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ phim7z, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ vivuphim, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ xemphimso, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ biphim, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ phimmedia, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ vietsubtv, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ phimmoi, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ vtv16, Xem phim TÔ MẠT NHI TRUYỀN KỲ phimbathu,