Bookmark
0/50 đánh giá

Tín Đồ Shopping

Rebirth of Shopping Addict (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Tín Đồ Shopping - 2019 - Trung Quốc:

Tín Đồ Shopping

Bộ phim xoay quanh Cao Dương là thiên kim sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn được bố mẹ hết sức nuông chiều, thích gì được nầy. Dần dần cô trở thành một con nghiện shopping chính hiệu, sẵn sàng vung tiền mua thỏa thích. Nhưng cuộc sống không như là mơ, bỗng một ngày công ty của bố cô phá sản, cô mất hết mọi thứ trong một đêm, và bắt đầu làm quen với cuộc sồng không tiền cai mua sắm.

Tín Đồ Shopping​​​​​​​

Xem Phim Tín Đồ Shopping vietsub, Xem Phim Tín Đồ Shopping thuyết minh, Xem Phim Tín Đồ Shopping lồng tiếng, xem phim Rebirth of Shopping Addict thuyết minh, xem phim Rebirth of Shopping Addict vietsub, xem phim Tín Đồ Shopping tập 1, xem phim Tín Đồ Shopping tập 2, xem phim Tín Đồ Shopping tập 3, xem phim Tín Đồ Shopping tập 4, xem phim Tín Đồ Shopping tập 5, xem phim Tín Đồ Shopping tập 6, xem phim Tín Đồ Shopping tập 7, xem phim Tín Đồ Shopping tập 8, xem phim Tín Đồ Shopping tập 9, xem phim Tín Đồ Shopping tập 10, xem phim Tín Đồ Shopping tập 11, xem phim Tín Đồ Shopping tập 12, xem phim Tín Đồ Shopping tập 13, xem phim Tín Đồ Shopping tập 14, xem phim Tín Đồ Shopping tập 15, xem phim Tín Đồ Shopping tập 16, xem phim Tín Đồ Shopping tập 17, xem phim Tín Đồ Shopping tập 18, xem phim Tín Đồ Shopping tập 19, xem phim Tín Đồ Shopping tập 20, xem phim Tín Đồ Shopping tập 21, xem phim Tín Đồ Shopping tập 22, xem phim Tín Đồ Shopping tập 23, xem phim Tín Đồ Shopping tập 24, xem phim Tín Đồ Shopping tập 25, xem phim Tín Đồ Shopping tập 26, xem phim Tín Đồ Shopping tập 27, xem phim Tín Đồ Shopping tập 28, xem phim Tín Đồ Shopping tập 29, xem phim Tín Đồ Shopping tập 30, xem phim Tín Đồ Shopping tập 31, xem phim Tín Đồ Shopping tập 32, xem phim Tín Đồ Shopping tập 33, xem phim Tín Đồ Shopping tập 34, xem phim Tín Đồ Shopping tập 35, xem phim Tín Đồ Shopping tập 36, xem phim Tín Đồ Shopping tập 37, xem phim Tín Đồ Shopping tập 38, xem phim Tín Đồ Shopping tập 39, xem phim Tín Đồ Shopping tập 40, xem phim Tín Đồ Shopping tập 41, xem phim Tín Đồ Shopping tập 42, xem phim Tín Đồ Shopping tập 43, xem phim Tín Đồ Shopping tập 44, xem phim Tín Đồ Shopping tập 45, xem phim Tín Đồ Shopping tập 46, xem phim Tín Đồ Shopping tập 47, xem phim Tín Đồ Shopping tập 48, xem phim Tín Đồ Shopping tập 49, xem phim Tín Đồ Shopping tập 50, xem phim Tín Đồ Shopping tập 51, xem phim Tín Đồ Shopping tập 52, xem phim Tín Đồ Shopping tập 53, xem phim Tín Đồ Shopping tập 54, xem phim Tín Đồ Shopping tập 55, xem phim Tín Đồ Shopping tập 56, xem phim Tín Đồ Shopping tập 57, xem phim Tín Đồ Shopping tập 58, xem phim Tín Đồ Shopping tập 59, xem phim Tín Đồ Shopping tập 60, xem phim Tín Đồ Shopping tập 61, xem phim Tín Đồ Shopping tập 62, xem phim Tín Đồ Shopping tập 63, xem phim Tín Đồ Shopping tập 64, xem phim Tín Đồ Shopping tập 65, xem phim Tín Đồ Shopping tập 66, Tín Đồ Shopping 67, xem phim Tín Đồ Shopping tập 68, xem phim Tín Đồ Shopping tập 69, xem phim Tín Đồ Shopping tập 70, xem phim Tín Đồ Shopping tập cuối, xem phim Tín Đồ Shopping trọn bộ, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 1, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 2, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 3, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 4, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 5, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 6, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 7, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 8, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 9, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 10, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 11, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 12, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 13, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 14, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 15, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 16, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 17, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 18, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 19, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 20, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 21, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 22, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 23, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 24, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 25, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 26, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 27, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 28, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 29, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 30, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 31, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 32, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 33, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 34, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 35, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 36, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 37, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 38, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 39, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 40, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 41, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 42, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 43, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 44, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 45, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 46, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 47, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 48, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 49, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 50, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 51, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 52, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 53, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 54, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 55, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 56, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 57, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 58, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 59, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 60, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 61, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 62, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 63, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 64, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 65, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 66, Rebirth of Shopping Addict 67, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 68, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 69, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập 70, xem phim Rebirth of Shopping Addict tập cuối, xem phim Rebirth of Shopping Addict trọn bộ Xem phim Rebirth of Shopping Addict motphim, Xem phim Rebirth of Shopping Addict bilutv, Xem phim Rebirth of Shopping Addict phim han, Xem phim Rebirth of Shopping Addict dongphim, Xem phim Rebirth of Shopping Addict tvhay, Xem phim Rebirth of Shopping Addict phim7z, Xem phim Rebirth of Shopping Addict vivuphim, Xem phim Rebirth of Shopping Addict xemphimso, Xem phim Rebirth of Shopping Addict biphim, Xem phim Rebirth of Shopping Addict phimmedia, Xem phim Rebirth of Shopping Addict vietsubtv, Xem phim Rebirth of Shopping Addict phimmoi, Xem phim Rebirth of Shopping Addict vtv16, Xem phim Rebirth of Shopping Addict phimbathu, Xem phim Tín Đồ Shopping motphim, Xem phim Tín Đồ Shopping bilutv, Xem phim Tín Đồ Shopping phim han, Xem phim Tín Đồ Shopping dongphim, Xem phim Tín Đồ Shopping tvhay, Xem phim Tín Đồ Shopping phim7z, Xem phim Tín Đồ Shopping vivuphim, Xem phim Tín Đồ Shopping xemphimso, Xem phim Tín Đồ Shopping biphim, Xem phim Tín Đồ Shopping phimmedia, Xem phim Tín Đồ Shopping vietsubtv, Xem phim Tín Đồ Shopping phimmoi, Xem phim Tín Đồ Shopping vtv16, Xem phim Tín Đồ Shopping phimbathu,