Bookmark

TIỂU BẢO VÀ KHANG HY

The Duke Of Mount Deer (2002)

Nội dung phim

Phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY - 2002 - Trung Quốc:

Phim Tiểu Bảo Và Khang Hy: Khang Hy là một vị minh quân nhưng bấy giờ đang phải chịu cảnh giang thần Ngao Bái, Ngô Tam Quế làm cản cộng thêm cái bang hội đang có ý định phản thanh phục minh làm cho ông phải đau đầu, Khang Hy quyết định cứ em gái là công chúa Kiến Ninh cùng thái giám xuất cung tìm anh hùng. Phim Tiểu Bảo Và Khang Hy cũng nói về Vi tiểu Bảo là chàng trai nghèo vui tính làm đầu bếp cho lầu xanh. Anh và Tiêu Kim Ngư yêu nhau nhưng vì anh nghèo nên mẹ Kim Ngư không chịu gả. Tình cờ Tiểu Bảo cứu được Trần Cận Nam – Tổng đà chủ của Thiên Địa Hội được ông thu làm đệ tử và gia nhập hội phản thanh phục Minh. Cuộc đời của Tiểu Bảo được sung sướng và làm quan khi gặp Kiến Ninh và thành bạn của Khang Hy khi giúp vua trừ gian thần và lập nên nhiều chiến công. Nhưng Tiểu Bảo bắt đầu gặp khó khăn khi đứng giữa bằng hữu là Khang Hy và Thiên Địa Hội. Còn về tình cảm của Tiểu Bảo trong phim Tiểu Bảo Và Khang Hy thì anh rất đa tình cưới được 6 cô vợ sau khi vượt qua nhiều thử thách, nhưng cuối cùng anh vẫn không quên được mối tình đầu là Kim Ngư và vô cùng đau lòng khi nghe nàng tự vẫn vì không muốn lấy chồng theo ý mẹ.

Xem Phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY vietsub, Xem Phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY thuyết minh, Xem Phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY lồng tiếng, xem phim The Duke Of Mount Deer thuyết minh, xem phim The Duke Of Mount Deer vietsub, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 1, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 2, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 3, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 4, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 5, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 6, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 7, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 8, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 9, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 10, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 11, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 12, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 13, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 14, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 15, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 16, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 17, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 18, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 19, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 20, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 21, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 22, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 23, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 24, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 25, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 26, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 27, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 28, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 29, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 30, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 31, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 32, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 33, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 34, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 35, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 36, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 37, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 38, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 39, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 40, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 41, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 42, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 43, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 44, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 45, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 46, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 47, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 48, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 49, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 50, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 51, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 52, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 53, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 54, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 55, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 56, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 57, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 58, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 59, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 60, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 61, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 62, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 63, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 64, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 65, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 66, TIỂU BẢO VÀ KHANG HY 67, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 68, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 69, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập 70, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tập cuối, xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY trọn bộ, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 1, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 2, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 3, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 4, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 5, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 6, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 7, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 8, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 9, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 10, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 11, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 12, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 13, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 14, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 15, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 16, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 17, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 18, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 19, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 20, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 21, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 22, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 23, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 24, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 25, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 26, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 27, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 28, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 29, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 30, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 31, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 32, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 33, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 34, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 35, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 36, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 37, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 38, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 39, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 40, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 41, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 42, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 43, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 44, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 45, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 46, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 47, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 48, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 49, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 50, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 51, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 52, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 53, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 54, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 55, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 56, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 57, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 58, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 59, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 60, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 61, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 62, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 63, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 64, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 65, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 66, The Duke Of Mount Deer 67, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 68, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 69, xem phim The Duke Of Mount Deer tập 70, xem phim The Duke Of Mount Deer tập cuối, xem phim The Duke Of Mount Deer trọn bộ Xem phim The Duke Of Mount Deer motphim, Xem phim The Duke Of Mount Deer bilutv, Xem phim The Duke Of Mount Deer phim han, Xem phim The Duke Of Mount Deer dongphim, Xem phim The Duke Of Mount Deer tvhay, Xem phim The Duke Of Mount Deer phim7z, Xem phim The Duke Of Mount Deer vivuphim, Xem phim The Duke Of Mount Deer xemphimso, Xem phim The Duke Of Mount Deer biphim, Xem phim The Duke Of Mount Deer phimmedia, Xem phim The Duke Of Mount Deer vietsubtv, Xem phim The Duke Of Mount Deer phimmoi, Xem phim The Duke Of Mount Deer vtv16, Xem phim The Duke Of Mount Deer phimbathu, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY motphim, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY bilutv, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY phim han, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY dongphim, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY tvhay, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY phim7z, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY vivuphim, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY xemphimso, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY biphim, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY phimmedia, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY vietsubtv, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY phimmoi, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY vtv16, Xem phim TIỂU BẢO VÀ KHANG HY phimbathu,