Bookmark
0/50 đánh giá

TIÊN HIỆP KIẾM

Immortal Sword Hero (2015)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim TIÊN HIỆP KIẾM - 2015 - Trung Quốc:

Tiên Hiệp Kiếm phim thuộc thể loại cổ trang do Trung Quốc sản xuất câu chuyện nói về Âu Dã Tử là sư phụ của nghề đúc kiếm, ông từng đúc cho 8 người hùng trên giang hồ 8 thanh kiếm sắt bén và uy danh đã đồn khắp nơi, từ đó nhiều người muốn tìm ông để đúc cho bản thân 1 thanh kiếm và nhiều người muốn được như thế cho nên ông đã rút lui khổi chốn thị phi này qui ẩn đến Thần tiên đàm, để bảo vệ cho gia đình bình an ông đã tốn hết 5 năm và dùng máu tươi để đúc ra một thanh kiếm độc nhất trên đời có tên Tiên Hiệp Kiếm và từ đó họ Âu Dã của ông đã đổi thành Âu Dương đời đời bảo vệ thanh kiếm này.