Bookmark
0/50 votes

Tia Chớp Đen Phần 3

Black Lightning Season 3 (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Tia Chớp Đen Phần 3 - 2019 - Mỹ:

Tia Chớp Đen Phần 3

Tia Chớp Đen Phần 3 – Black Lightning Season 3 tiếp tục câu chuyện về Jefferson Pierce – một siêu anh hùng đã về hưu trở thành người bảo vệ công lý. Black Lightning là siêu anh hùng có khả năng có khả năng tạo ra và phóng các tia điện, mặc dù không ai biết được những tia điện này mạnh cỡ nào nhưng nó đủ để làm choáng và thậm chí giết người.

Tia Chớp Đen Phần 3