Bookmark

THUỐC GIẢI ĐỘC

Antidote (2021)

Nội dung phim

Phim THUỐC GIẢI ĐỘC - 2021 - Mỹ:

THUỐC GIẢI ĐỘC – Antidote : 1 nhà nghiên cứu 1 loại thuốc kinh khủng có thể làm lành vết thương trong phút chóc, nhiều ng bị bắt để thử nghiệm nghiên cứu này, họ cố tìm cách thoát thân để cứu lấy mình.