Bookmark

Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9)

Sư Phụ Minh Bạch Liễu (2013)

Nội dung phim

Phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) - 2013 - Hồng Kông:

Sơ Nhất Tiễn (do Huỳnh Hạo Nhiên đóng) sau khi được ân nhân cứu mạng, đã lập chí khi lớn lên sẽ trở thành một bộ đầu trừ gian diệt ác. Vào ngày đầu tiên trình diện, Nhất Tiễn đã phá được đại án; điều đó làm cho đội trưởng – Trình Anh Hùng (do Dương Minh đóng) ganh tị.
Anh Hùng đã phái Nhất Tiễn truy bắt kẻ nghi phạm sát nhân là Doãn Thiên Bang (do Mạch Trường Thanh đóng). Việc truy bắt Thiên Bang làm cho Tiễn tình cờ gặp nữ đạo chích Hoan Hỷ (do Huỳnh Thúy Như đóng). Hai người như đôi oan gia nhưng Hoan Hỷ lại nhiều lần cứu Nhất Tiễn, khiến họ trở nên thân thiết.
Mặt khác, Hoan Hỷ cùng với các chị em là Hoan Tiếu (do Lạc Đồng đóng), Hoan Tịnh (do Lương Gia Kỳ đóng) và Hoan Điềm (do Lương Gia Vịnh đóng) giúp đỡ cho Hoan Thứ (do La Lan đóng) tìm lại bốn người con thất lạc của bà.
Trong vụ án đi tìm tiểu thư thiên kim bị bắt cóc Hồ Điệp (do Trần Tự Dao đóng), Nhất Tiễn thường xuyên nằm mơ thấy mình là Lương Sơn Bá, còn Chúc Anh Đài thì anh không nhận ra được là Hồ Điệp hay là Hoan Hỷ. Mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Nhất Tiễn, Hoan Hỷ và Hồ Điệp rồi sẽ ra sao? Sau cùng, chuyện tình cảm của Nhất Tiễn có bi thương như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài không?

Xem Phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) vietsub, Xem Phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu thuyết minh, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu vietsub, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 1, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 2, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 3, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 4, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 5, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 6, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 7, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 8, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 9, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 10, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 11, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 12, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 13, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 14, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 15, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 16, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 17, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 18, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 19, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 20, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 21, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 22, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 23, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 24, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 25, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 26, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 27, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 28, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 29, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 30, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 31, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 32, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 33, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 34, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 35, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 36, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 37, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 38, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 39, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 40, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 41, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 42, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 43, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 44, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 45, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 46, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 47, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 48, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 49, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 50, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 51, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 52, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 53, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 54, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 55, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 56, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 57, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 58, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 59, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 60, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 61, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 62, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 63, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 64, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 65, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 66, Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) 67, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 68, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 69, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập 70, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tập cuối, xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) trọn bộ, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 1, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 2, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 3, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 4, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 5, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 6, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 7, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 8, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 9, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 10, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 11, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 12, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 13, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 14, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 15, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 16, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 17, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 18, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 19, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 20, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 21, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 22, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 23, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 24, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 25, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 26, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 27, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 28, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 29, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 30, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 31, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 32, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 33, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 34, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 35, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 36, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 37, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 38, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 39, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 40, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 41, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 42, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 43, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 44, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 45, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 46, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 47, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 48, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 49, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 50, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 51, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 52, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 53, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 54, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 55, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 56, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 57, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 58, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 59, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 60, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 61, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 62, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 63, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 64, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 65, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 66, Sư Phụ Minh Bạch Liễu 67, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 68, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 69, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập 70, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tập cuối, xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu trọn bộ Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu motphim, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu bilutv, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu phim han, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu dongphim, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu tvhay, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu phim7z, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu vivuphim, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu xemphimso, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu biphim, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu phimmedia, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu vietsubtv, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu phimmoi, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu vtv16, Xem phim Sư Phụ Minh Bạch Liễu phimbathu, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) motphim, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) bilutv, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) phim han, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) dongphim, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) tvhay, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) phim7z, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) vivuphim, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) xemphimso, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) biphim, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) phimmedia, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) phimmoi, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) vtv16, Xem phim Thưa Thầy Con Hiểu Rồi (SCTV9) phimbathu,