Bookmark
4.63/52 đánh giá

THỢ SĂN CƯƠNG THI

Vampire Hunters (2002)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim THỢ SĂN CƯƠNG THI - 2002 - Hồng Kông:

phim Thợ Săn Cương Thi Xoanh quanh câu chuyện Thạc sĩ Mao Shan và các đệ tử của ông là các zombies săn bắn và ma cà rồng khi họ đến khi ngôi mộ quấy rầy tổng hợp. Thạc sĩ Shannhảy xuống huyệt để xem liệu cơ thể tướng vẫn còn đó và tiêu diệt nó nếu nó là.