Bookmark

THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ

Earth God and Earth Grandmother (2015)

Nội dung phim

Phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ - 2015 - Trung Quốc:

Phim Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà xoay quanh câu chuyện hài hước về các ông bà thổ địa nhân gian ngày xưa lưu truyền cho tới đời nay. Thổ địa bà kể về Thổ địa công Trương Phúc Đức cưới được Thành Hoàng nữ nhi Lý Tú Văn làm vợ. Cuộc sống phu thê của họ cũng như người phàm, có ngọt bùi, có đắng cay mới tạo nên “hạnh phúc”. Bộ phim được chia làm nhiều phần, mỗi phần là một câu chuyện về đời sống nhân sinh. Bộ phim do Từ Huệ Khang, Tô Nguyên Phong chỉ đạo với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng: Đàm Diệu Văn, Mục Đình Đình, Hàn Đống, Huỳnh Thiếu Kỳ, Tưởng Nghị, Lưu Đình Vũ, Mễ Tuyết, Lưu Tâm Du, Liêu Bích Nhi, Bồ Ba Giáp, Trần Tử Hàm, Châu Minh Tăng

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • thổ địa ông thổ dịa bà tập 20 thuyết minh
Xem Phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ vietsub, Xem Phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ thuyết minh, Xem Phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ lồng tiếng, xem phim Earth God and Earth Grandmother thuyết minh, xem phim Earth God and Earth Grandmother vietsub, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 1, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 2, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 3, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 4, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 5, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 6, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 7, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 8, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 9, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 10, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 11, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 12, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 13, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 14, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 15, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 16, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 17, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 18, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 19, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 20, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 21, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 22, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 23, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 24, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 25, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 26, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 27, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 28, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 29, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 30, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 31, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 32, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 33, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 34, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 35, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 36, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 37, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 38, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 39, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 40, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 41, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 42, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 43, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 44, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 45, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 46, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 47, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 48, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 49, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 50, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 51, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 52, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 53, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 54, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 55, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 56, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 57, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 58, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 59, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 60, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 61, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 62, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 63, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 64, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 65, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 66, THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ 67, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 68, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 69, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập 70, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tập cuối, xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ trọn bộ, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 1, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 2, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 3, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 4, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 5, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 6, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 7, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 8, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 9, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 10, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 11, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 12, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 13, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 14, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 15, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 16, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 17, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 18, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 19, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 20, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 21, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 22, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 23, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 24, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 25, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 26, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 27, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 28, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 29, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 30, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 31, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 32, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 33, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 34, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 35, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 36, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 37, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 38, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 39, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 40, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 41, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 42, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 43, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 44, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 45, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 46, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 47, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 48, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 49, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 50, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 51, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 52, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 53, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 54, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 55, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 56, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 57, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 58, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 59, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 60, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 61, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 62, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 63, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 64, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 65, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 66, Earth God and Earth Grandmother 67, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 68, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 69, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập 70, xem phim Earth God and Earth Grandmother tập cuối, xem phim Earth God and Earth Grandmother trọn bộ Xem phim Earth God and Earth Grandmother motphim, Xem phim Earth God and Earth Grandmother bilutv, Xem phim Earth God and Earth Grandmother phim han, Xem phim Earth God and Earth Grandmother dongphim, Xem phim Earth God and Earth Grandmother tvhay, Xem phim Earth God and Earth Grandmother phim7z, Xem phim Earth God and Earth Grandmother vivuphim, Xem phim Earth God and Earth Grandmother xemphimso, Xem phim Earth God and Earth Grandmother biphim, Xem phim Earth God and Earth Grandmother phimmedia, Xem phim Earth God and Earth Grandmother vietsubtv, Xem phim Earth God and Earth Grandmother phimmoi, Xem phim Earth God and Earth Grandmother vtv16, Xem phim Earth God and Earth Grandmother phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ motphim, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ bilutv, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ phim han, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ dongphim, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ tvhay, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ phim7z, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ vivuphim, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ xemphimso, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ biphim, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ phimmedia, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ vietsubtv, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ phimmoi, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ vtv16, Xem phim THỔ ĐỊA ÔNG THỔ ĐỊA BÀ phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16