Bookmark
0/50 votes

Thiếu Niên Bao Chửng

The Legend of Young Justice Bao (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Thiếu Niên Bao Chửng - 2020 - Trung Quốc:

Thiếu Niên Bao Chửng

Thiếu Niên Bao Chửng kể về cuộc phiêu lưu của Bao Thanh Thiên thời niên thiếu và hành trình gặp được Triển Chiêu lẫn Công Tôn Sách, rồi từ đó cùng nhau bước lên con đường phá giải những vụ án vô cùng ly kỳ và hấp dẫn.

Thiếu Niên Bao Chửng​​​​​​​