Bookmark

THIỆN NỮ ƯU HỒN: TÌNH NHÂN GIAN

Chinese Ghost Story Human Love (2020)

Nội dung phim

Phim THIỆN NỮ ƯU HỒN: TÌNH NHÂN GIAN - 2020 - Trung Quốc:

Thiện Nữ Ưu Hồn: Tình Nhân Gian kể về Thư sinh Ninh Thái Thần lên kinh dự thi, không có tiền đành qua đêm tại miếu Lan Nhược, tình cờ gặp được Nhiếp Tiểu Thiện được lệnh của bà bà mê hoặc đàn ông để hút lấy tinh khí, qua bao sóng gió Ninh Thái Thần đã phải lòng Nhiếp Tiểu Thiện tạo nên một chuyện tình ngang trái.