Bookmark

THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2

(1997)

Nội dung phim

Phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 - 1997 - Trung Quốc:

Phim Thi Công Kỳ Án 2 nói về vị quan thanh liêm thời của vị vua anh minh Khang Hy tên là Thi Thế Luân. Ông là một quan thanh liêm luôn hết lòng vì nhân dân và trung thành với hoàng thượng, ngoài ra ông cũng rất thông thái khi thông thạo tứ thư, ngũ kinh, y thuật…Phim Thi Công Kỳ Án 2 cho người xem cách phá án hài hước không theo nguyên tắc của ông, với dáng đi khập khiễng cùng đầu óc thông minh, ông đã phá hàng loạt vụ án trả lại công bằng cho kẻ yếu. Nếu ai đã xem Bao Thanh Thiên uy nghiêm thì giờ hãy xem một Thi Thế Luân hài hước nhưng không kém phần kịch tính.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • Thi Công Kỳ An 1997 trọn bộ
Xem Phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 vietsub, Xem Phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 thuyết minh, Xem Phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 lồng tiếng, xem phim thuyết minh, xem phim vietsub, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 1, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 2, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 3, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 4, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 5, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 6, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 7, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 8, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 9, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 10, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 11, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 12, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 13, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 14, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 15, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 16, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 17, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 18, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 19, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 20, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 21, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 22, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 23, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 24, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 25, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 26, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 27, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 28, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 29, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 30, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 31, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 32, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 33, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 34, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 35, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 36, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 37, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 38, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 39, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 40, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 41, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 42, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 43, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 44, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 45, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 46, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 47, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 48, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 49, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 50, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 51, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 52, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 53, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 54, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 55, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 56, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 57, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 58, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 59, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 60, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 61, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 62, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 63, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 64, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 65, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 66, THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 67, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 68, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 69, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập 70, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tập cuối, xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 trọn bộ, xem phim tập 1, xem phim tập 2, xem phim tập 3, xem phim tập 4, xem phim tập 5, xem phim tập 6, xem phim tập 7, xem phim tập 8, xem phim tập 9, xem phim tập 10, xem phim tập 11, xem phim tập 12, xem phim tập 13, xem phim tập 14, xem phim tập 15, xem phim tập 16, xem phim tập 17, xem phim tập 18, xem phim tập 19, xem phim tập 20, xem phim tập 21, xem phim tập 22, xem phim tập 23, xem phim tập 24, xem phim tập 25, xem phim tập 26, xem phim tập 27, xem phim tập 28, xem phim tập 29, xem phim tập 30, xem phim tập 31, xem phim tập 32, xem phim tập 33, xem phim tập 34, xem phim tập 35, xem phim tập 36, xem phim tập 37, xem phim tập 38, xem phim tập 39, xem phim tập 40, xem phim tập 41, xem phim tập 42, xem phim tập 43, xem phim tập 44, xem phim tập 45, xem phim tập 46, xem phim tập 47, xem phim tập 48, xem phim tập 49, xem phim tập 50, xem phim tập 51, xem phim tập 52, xem phim tập 53, xem phim tập 54, xem phim tập 55, xem phim tập 56, xem phim tập 57, xem phim tập 58, xem phim tập 59, xem phim tập 60, xem phim tập 61, xem phim tập 62, xem phim tập 63, xem phim tập 64, xem phim tập 65, xem phim tập 66, 67, xem phim tập 68, xem phim tập 69, xem phim tập 70, xem phim tập cuối, xem phim trọn bộ Xem phim motphim, Xem phim bilutv, Xem phim phim han, Xem phim dongphim, Xem phim tvhay, Xem phim phim7z, Xem phim vivuphim, Xem phim xemphimso, Xem phim biphim, Xem phim phimmedia, Xem phim vietsubtv, Xem phim phimmoi, Xem phim vtv16, Xem phim phimbathu, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 motphim, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 bilutv, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 phim han, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 dongphim, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 tvhay, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 phim7z, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 vivuphim, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 xemphimso, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 biphim, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 phimmedia, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 vietsubtv, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 phimmoi, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 vtv16, Xem phim THI CÔNG KỲ ÁN: PHẦN 2 phimbathu,