Bookmark

THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z

Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z - 2019 - Nhật Bản:

10 năm trước, Hộp Pandora được tìm thấy trên sao Hỏa đã giải phóng một bức tường cỡ lớn, và chia cắt nước Nhật Bản thành 3 vùng: Touto, Seito và Hokuto. Đó được gọi là thảm họa Sky Wall. Kiryuu Sento, một thiên tài vật lý đang cố gắng đi tìm lại ký ức đã mất của mình. Một ngày nọ cậu gặp tên tù vượt ngục Banjou Ryuga, người được cho là nắm giữ đầu mối về ký ức đã mất của cậu.
Nhưng chính ngay lúc ấy cả hai bị Smash, một dạng sinh vật sống không xác định mới xuất hiện ở Touto, tấn công. Không còn cách nào khác, Sento đành phải hóa thân thành Kamen Rider Build, chàng chiến binh bí ẩn mà người dân đang bàn tán những ngày qua, để cứu lấy bản thân. Sau này cậu mới biết rằng, mình và Banjou đều là đối tượng thí nghiệm của một tổ chức xấu xa tên Faust, và chúng chính là tác giả đã tạo nên bè lũ Smash. Việc tìm lại ký ức của Sento hóa ra đã mở nên vô vàn mặt tối của con người từ thảm họa Sky Wall10 năm trước.

Xem Phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z vietsub, Xem Phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z thuyết minh, Xem Phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z lồng tiếng, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z thuyết minh, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z vietsub, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 1, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 2, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 3, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 4, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 5, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 6, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 7, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 8, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 9, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 10, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 11, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 12, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 13, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 14, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 15, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 16, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 17, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 18, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 19, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 20, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 21, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 22, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 23, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 24, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 25, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 26, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 27, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 28, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 29, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 30, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 31, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 32, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 33, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 34, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 35, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 36, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 37, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 38, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 39, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 40, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 41, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 42, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 43, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 44, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 45, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 46, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 47, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 48, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 49, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 50, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 51, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 52, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 53, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 54, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 55, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 56, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 57, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 58, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 59, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 60, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 61, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 62, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 63, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 64, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 65, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 66, THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z 67, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 68, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 69, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập 70, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tập cuối, xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z trọn bộ, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 1, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 2, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 3, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 4, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 5, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 6, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 7, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 8, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 9, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 10, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 11, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 12, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 13, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 14, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 15, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 16, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 17, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 18, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 19, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 20, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 21, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 22, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 23, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 24, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 25, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 26, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 27, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 28, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 29, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 30, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 31, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 32, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 33, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 34, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 35, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 36, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 37, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 38, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 39, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 40, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 41, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 42, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 43, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 44, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 45, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 46, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 47, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 48, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 49, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 50, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 51, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 52, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 53, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 54, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 55, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 56, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 57, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 58, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 59, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 60, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 61, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 62, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 63, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 64, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 65, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 66, Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z 67, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 68, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 69, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập 70, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tập cuối, xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z trọn bộ Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z motphim, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z bilutv, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z phim han, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z dongphim, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z tvhay, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z phim7z, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z vivuphim, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z xemphimso, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z biphim, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z phimmedia, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z vietsubtv, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z phimmoi, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z vtv16, Xem phim Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z phimbathu, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z motphim, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z bilutv, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z phim han, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z dongphim, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z tvhay, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z phim7z, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z vivuphim, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z xemphimso, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z biphim, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z phimmedia, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z vietsubtv, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z phimmoi, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z vtv16, Xem phim THẾ GIỚI MỚI: KAMEN RIDER VƯỢT QUA Z phimbathu,