Bookmark
0/50 votes

Thế Giới Khác 4

The Man In The High Castle Season 4 (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Thế Giới Khác 4 - 2020 - Mỹ:

Thế Giới Khác 4

Thế Giới Khác 4 – The Man In The High Castle Season 4 dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Philip K. Dick. Bối cảnh bộ phim là một thế giới khác khi Phát xít Đức chiến thắng chiến tranh thế giới thứ 2.

Thế Giới Khác 4​​​​​​​