Bookmark
0/50 đánh giá

Thầy Giáo Phản Công

Crazy Awesome Teachers (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Thầy Giáo Phản Công - 2020 - Châu Á:

Khi lương của thầy cô trong trường bị cướp sạch, thầy giáo mới bất đắc dĩ bắt tay vào lấy lại số tiền và nhanh chóng tìm thấy niềm vui trong việc dạy học.

Thầy Giáo Phản Công​​​​​​​