Bookmark
0/50 đánh giá

Thành Phố Kỳ Lạ

Weird City (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Thành Phố Kỳ Lạ - 2019 - Mỹ:

Thành Phố Kỳ Lạ

Một bộ phim châm biếm lấy bối cảnh thành phố tương lai không quá xa xôi của Weird. Trong bối cảnh đen tối của bộ phim, tầng lớp trung lưu đã hoàn toàn biến mất. Thành phố Weird bị thành hai phần: Above The Line (The Haves) và Below The Line (The Have Nots). Đứng đầu những người dân của thành phố là Tiến sĩ Negari kỳ lạ và bí ẩn, người đan kết tất cả các câu chuyện lại với nhau. Mỗi tập phim là một chủ đề liên quan đến cuộc sống hiện tại ở Mỹ và thế giới: nghiện truyền thông xã hội, hẹn hò trực tuyến, ám ảnh thể dục, vv .. WEIRD CITY ghi lại sự bất an của cuộc sống đô thị hiện đại, trong một lăng kính kỳ quái và kỳ dị.

Thành Phố Kỳ Lạ​​​​​​​

Xem Phim Thành Phố Kỳ Lạ vietsub, Xem Phim Thành Phố Kỳ Lạ thuyết minh, Xem Phim Thành Phố Kỳ Lạ lồng tiếng, xem phim Weird City thuyết minh, xem phim Weird City vietsub, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 1, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 2, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 3, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 4, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 5, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 6, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 7, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 8, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 9, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 10, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 11, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 12, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 13, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 14, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 15, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 16, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 17, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 18, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 19, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 20, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 21, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 22, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 23, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 24, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 25, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 26, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 27, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 28, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 29, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 30, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 31, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 32, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 33, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 34, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 35, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 36, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 37, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 38, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 39, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 40, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 41, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 42, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 43, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 44, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 45, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 46, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 47, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 48, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 49, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 50, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 51, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 52, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 53, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 54, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 55, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 56, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 57, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 58, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 59, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 60, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 61, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 62, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 63, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 64, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 65, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 66, Thành Phố Kỳ Lạ 67, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 68, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 69, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập 70, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tập cuối, xem phim Thành Phố Kỳ Lạ trọn bộ, xem phim Weird City tập 1, xem phim Weird City tập 2, xem phim Weird City tập 3, xem phim Weird City tập 4, xem phim Weird City tập 5, xem phim Weird City tập 6, xem phim Weird City tập 7, xem phim Weird City tập 8, xem phim Weird City tập 9, xem phim Weird City tập 10, xem phim Weird City tập 11, xem phim Weird City tập 12, xem phim Weird City tập 13, xem phim Weird City tập 14, xem phim Weird City tập 15, xem phim Weird City tập 16, xem phim Weird City tập 17, xem phim Weird City tập 18, xem phim Weird City tập 19, xem phim Weird City tập 20, xem phim Weird City tập 21, xem phim Weird City tập 22, xem phim Weird City tập 23, xem phim Weird City tập 24, xem phim Weird City tập 25, xem phim Weird City tập 26, xem phim Weird City tập 27, xem phim Weird City tập 28, xem phim Weird City tập 29, xem phim Weird City tập 30, xem phim Weird City tập 31, xem phim Weird City tập 32, xem phim Weird City tập 33, xem phim Weird City tập 34, xem phim Weird City tập 35, xem phim Weird City tập 36, xem phim Weird City tập 37, xem phim Weird City tập 38, xem phim Weird City tập 39, xem phim Weird City tập 40, xem phim Weird City tập 41, xem phim Weird City tập 42, xem phim Weird City tập 43, xem phim Weird City tập 44, xem phim Weird City tập 45, xem phim Weird City tập 46, xem phim Weird City tập 47, xem phim Weird City tập 48, xem phim Weird City tập 49, xem phim Weird City tập 50, xem phim Weird City tập 51, xem phim Weird City tập 52, xem phim Weird City tập 53, xem phim Weird City tập 54, xem phim Weird City tập 55, xem phim Weird City tập 56, xem phim Weird City tập 57, xem phim Weird City tập 58, xem phim Weird City tập 59, xem phim Weird City tập 60, xem phim Weird City tập 61, xem phim Weird City tập 62, xem phim Weird City tập 63, xem phim Weird City tập 64, xem phim Weird City tập 65, xem phim Weird City tập 66, Weird City 67, xem phim Weird City tập 68, xem phim Weird City tập 69, xem phim Weird City tập 70, xem phim Weird City tập cuối, xem phim Weird City trọn bộ Xem phim Weird City motphim, Xem phim Weird City bilutv, Xem phim Weird City phim han, Xem phim Weird City dongphim, Xem phim Weird City tvhay, Xem phim Weird City phim7z, Xem phim Weird City vivuphim, Xem phim Weird City xemphimso, Xem phim Weird City biphim, Xem phim Weird City phimmedia, Xem phim Weird City vietsubtv, Xem phim Weird City phimmoi, Xem phim Weird City vtv16, Xem phim Weird City phimbathu, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ motphim, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ bilutv, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ phim han, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ dongphim, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ tvhay, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ phim7z, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ vivuphim, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ xemphimso, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ biphim, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ phimmedia, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ vietsubtv, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ phimmoi, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ vtv16, Xem phim Thành Phố Kỳ Lạ phimbathu,