Bookmark
2.05/51 votes

Thành Phố Hoang Dại

Wild District (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Thành Phố Hoang Dại - 2018 - Mỹ:

Thành Phố Hoang Dại

Sau khi đầu hàng cảnh sát Bogotá, một cựu du kích đã tránh phải ngồi tù bằng cách làm gián điệp để điều tra một tên tham quan tàn nhẫn trong bộ máy chính phủ.

Thành Phố Hoang Dại​​​​​​​