Bookmark

THANH KIẾM TIỀM LONG

The Swordman Lai Bo Yee (1994)

Nội dung phim

Phim THANH KIẾM TIỀM LONG - 1994 - Hồng Kông:

Thanh Kiếm Tiềm Long, một bộ phim truyền hình dã sử cổ trang do Trung Quốc sản xuất. Truyện phim kể về một chàng thanh niên Lại Bố Y, xuất thân trong một gia đình làm nghề thuật số. Cha của anh mong muốn được Lại Bố Y kế thừa tinh hoa của mình, tuy nhiên theo tiên đoán ông lại đành buộc phải từ bỏ ý định đó. Như cơ duyên trời định sẵn Lại Bố Y được một dị nhân sống ẩn dật trên núi truyền thụ tinh hoa cả đời và kế thừa thanh Tiềm Long kiếm. Và kể từ giây phút đó Lại Bố Y sử dụng tài trí của mình để giúp đời và đất nước. Danh tiếng của anh bắt đầu vang xa khiến cho người bạn thân Phó Thiên Hoa phải ghanh tỵ và mang lòng thù hận.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phim thanh kiem tiem long
  • phim thanh kiem tiem long 1994
  • phim thanh kiêm tiêm long tâp 2
  • thanh kiem tam long
  • Thanh kiếm tiềm long TVB lồng tiếng
  • thanh kiếm tim long
Xem Phim THANH KIẾM TIỀM LONG vietsub, Xem Phim THANH KIẾM TIỀM LONG thuyết minh, Xem Phim THANH KIẾM TIỀM LONG lồng tiếng, xem phim The Swordman Lai Bo Yee thuyết minh, xem phim The Swordman Lai Bo Yee vietsub, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 1, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 2, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 3, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 4, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 5, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 6, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 7, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 8, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 9, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 10, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 11, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 12, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 13, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 14, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 15, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 16, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 17, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 18, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 19, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 20, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 21, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 22, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 23, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 24, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 25, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 26, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 27, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 28, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 29, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 30, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 31, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 32, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 33, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 34, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 35, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 36, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 37, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 38, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 39, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 40, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 41, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 42, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 43, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 44, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 45, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 46, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 47, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 48, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 49, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 50, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 51, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 52, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 53, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 54, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 55, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 56, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 57, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 58, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 59, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 60, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 61, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 62, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 63, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 64, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 65, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 66, THANH KIẾM TIỀM LONG 67, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 68, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 69, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập 70, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tập cuối, xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG trọn bộ, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 1, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 2, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 3, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 4, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 5, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 6, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 7, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 8, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 9, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 10, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 11, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 12, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 13, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 14, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 15, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 16, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 17, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 18, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 19, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 20, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 21, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 22, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 23, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 24, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 25, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 26, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 27, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 28, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 29, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 30, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 31, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 32, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 33, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 34, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 35, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 36, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 37, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 38, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 39, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 40, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 41, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 42, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 43, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 44, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 45, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 46, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 47, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 48, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 49, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 50, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 51, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 52, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 53, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 54, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 55, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 56, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 57, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 58, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 59, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 60, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 61, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 62, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 63, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 64, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 65, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 66, The Swordman Lai Bo Yee 67, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 68, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 69, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập 70, xem phim The Swordman Lai Bo Yee tập cuối, xem phim The Swordman Lai Bo Yee trọn bộ Xem phim The Swordman Lai Bo Yee motphim, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee bilutv, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee phim han, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee dongphim, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee tvhay, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee phim7z, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee vivuphim, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee xemphimso, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee biphim, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee phimmedia, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee vietsubtv, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee phimmoi, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee vtv16, Xem phim The Swordman Lai Bo Yee phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG motphim, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG bilutv, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG phim han, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG dongphim, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG tvhay, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG phim7z, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG vivuphim, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG xemphimso, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG biphim, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG phimmedia, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG vietsubtv, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG phimmoi, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG vtv16, Xem phim THANH KIẾM TIỀM LONG phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16