Bookmark

THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT

The Destiny Of White Snake (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT - 2018 - Trung Quốc:

Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết – The Destiny Of White Snake là bộ phim kể về cuộc đời và mối tình của tiểu bạch xà tên Bạch Yêu Yêu (Dương Tử đóng) , Bạch Yêu Yêu du ngoạn vô tình gặp Hứa Tuyên (Nhậm Gia Luân đóng) và sư muội Lãnh Ngưng (Hà Đỗ Quyên đóng) hành y cứu người trong buổi lễ hoa đào và đem lòng yêu mến anh.
Tuy nhiên, trải qua thời gian tươi đẹp ngắn ngủi (2 ông bà này lấy nhau thành phu thê) Hứa Tuyên bị bệnh nặng khiến Bạch Yêu Yêu phải trộm tiên thảo và vi phạm thiên quy không được phép gặp lại Hứa Tuyên. Lại nói đến Hứa Tuyên, sau khi khỏi bệnh thì ổng nhớ ra chuyện cũ, một thân một mình đi tìm Yêu Yêu. Ổng không biết rằng sư muội của mình đã trót thương mình từ lâu, để cho Lãnh Ngưng làm loạn, thả giao long với mục đích phá hoại mối tình của Yêu Yêu và Hứa tuyên nhưng không thành thậm chí còn gây họa cho nhân gian. Vì lẽ đó, Tiểu Bạch Xà mới phải hy sinh thân mình để Tề Tiêu (Mao Tử Tuấn đóng) trấn giữ mình tại tháp Lôi Phong và vĩnh viễn không gặp lại Hứa Tuyên nữa.

Hứa Tuyên đau lòng không thiết sống, không lưu luyến hồng trần quy ẩn Tích Thiện Lâm. Tiểu Thanh nghe bạch Yêu Yêu khuyên nhủ trở về núi tu luyện (hoặc có thể là tự huỷ nội đan mà chết). 20 năm sau, Bạch Yêu Yêu thấy ánh mặt trời lần nữa, nhân quả cùng Hứa Tuyên đã giải trừ. Tề Tiêu đoạn tuyệt trần duyên xuất gia nơi cửa phật.

Xem Phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT vietsub, Xem Phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT thuyết minh, Xem Phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT lồng tiếng, xem phim The Destiny Of White Snake thuyết minh, xem phim The Destiny Of White Snake vietsub, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 1, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 2, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 3, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 4, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 5, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 6, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 7, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 8, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 9, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 10, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 11, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 12, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 13, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 14, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 15, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 16, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 17, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 18, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 19, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 20, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 21, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 22, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 23, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 24, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 25, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 26, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 27, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 28, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 29, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 30, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 31, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 32, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 33, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 34, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 35, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 36, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 37, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 38, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 39, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 40, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 41, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 42, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 43, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 44, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 45, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 46, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 47, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 48, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 49, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 50, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 51, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 52, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 53, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 54, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 55, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 56, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 57, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 58, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 59, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 60, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 61, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 62, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 63, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 64, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 65, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 66, THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT 67, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 68, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 69, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập 70, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tập cuối, xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT trọn bộ, xem phim The Destiny Of White Snake tập 1, xem phim The Destiny Of White Snake tập 2, xem phim The Destiny Of White Snake tập 3, xem phim The Destiny Of White Snake tập 4, xem phim The Destiny Of White Snake tập 5, xem phim The Destiny Of White Snake tập 6, xem phim The Destiny Of White Snake tập 7, xem phim The Destiny Of White Snake tập 8, xem phim The Destiny Of White Snake tập 9, xem phim The Destiny Of White Snake tập 10, xem phim The Destiny Of White Snake tập 11, xem phim The Destiny Of White Snake tập 12, xem phim The Destiny Of White Snake tập 13, xem phim The Destiny Of White Snake tập 14, xem phim The Destiny Of White Snake tập 15, xem phim The Destiny Of White Snake tập 16, xem phim The Destiny Of White Snake tập 17, xem phim The Destiny Of White Snake tập 18, xem phim The Destiny Of White Snake tập 19, xem phim The Destiny Of White Snake tập 20, xem phim The Destiny Of White Snake tập 21, xem phim The Destiny Of White Snake tập 22, xem phim The Destiny Of White Snake tập 23, xem phim The Destiny Of White Snake tập 24, xem phim The Destiny Of White Snake tập 25, xem phim The Destiny Of White Snake tập 26, xem phim The Destiny Of White Snake tập 27, xem phim The Destiny Of White Snake tập 28, xem phim The Destiny Of White Snake tập 29, xem phim The Destiny Of White Snake tập 30, xem phim The Destiny Of White Snake tập 31, xem phim The Destiny Of White Snake tập 32, xem phim The Destiny Of White Snake tập 33, xem phim The Destiny Of White Snake tập 34, xem phim The Destiny Of White Snake tập 35, xem phim The Destiny Of White Snake tập 36, xem phim The Destiny Of White Snake tập 37, xem phim The Destiny Of White Snake tập 38, xem phim The Destiny Of White Snake tập 39, xem phim The Destiny Of White Snake tập 40, xem phim The Destiny Of White Snake tập 41, xem phim The Destiny Of White Snake tập 42, xem phim The Destiny Of White Snake tập 43, xem phim The Destiny Of White Snake tập 44, xem phim The Destiny Of White Snake tập 45, xem phim The Destiny Of White Snake tập 46, xem phim The Destiny Of White Snake tập 47, xem phim The Destiny Of White Snake tập 48, xem phim The Destiny Of White Snake tập 49, xem phim The Destiny Of White Snake tập 50, xem phim The Destiny Of White Snake tập 51, xem phim The Destiny Of White Snake tập 52, xem phim The Destiny Of White Snake tập 53, xem phim The Destiny Of White Snake tập 54, xem phim The Destiny Of White Snake tập 55, xem phim The Destiny Of White Snake tập 56, xem phim The Destiny Of White Snake tập 57, xem phim The Destiny Of White Snake tập 58, xem phim The Destiny Of White Snake tập 59, xem phim The Destiny Of White Snake tập 60, xem phim The Destiny Of White Snake tập 61, xem phim The Destiny Of White Snake tập 62, xem phim The Destiny Of White Snake tập 63, xem phim The Destiny Of White Snake tập 64, xem phim The Destiny Of White Snake tập 65, xem phim The Destiny Of White Snake tập 66, The Destiny Of White Snake 67, xem phim The Destiny Of White Snake tập 68, xem phim The Destiny Of White Snake tập 69, xem phim The Destiny Of White Snake tập 70, xem phim The Destiny Of White Snake tập cuối, xem phim The Destiny Of White Snake trọn bộ Xem phim The Destiny Of White Snake motphim, Xem phim The Destiny Of White Snake bilutv, Xem phim The Destiny Of White Snake phim han, Xem phim The Destiny Of White Snake dongphim, Xem phim The Destiny Of White Snake tvhay, Xem phim The Destiny Of White Snake phim7z, Xem phim The Destiny Of White Snake vivuphim, Xem phim The Destiny Of White Snake xemphimso, Xem phim The Destiny Of White Snake biphim, Xem phim The Destiny Of White Snake phimmedia, Xem phim The Destiny Of White Snake vietsubtv, Xem phim The Destiny Of White Snake phimmoi, Xem phim The Destiny Of White Snake vtv16, Xem phim The Destiny Of White Snake phimbathu, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT motphim, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT bilutv, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT phim han, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT dongphim, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT tvhay, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT phim7z, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT vivuphim, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT xemphimso, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT biphim, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT phimmedia, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT vietsubtv, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT phimmoi, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT vtv16, Xem phim THANH KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT phimbathu,