Bookmark

THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN

The Amazing Strategist Liu Bowen (2006)

Nội dung phim

Phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN - 2006 - Trung Quốc:

Phim “THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN” Triều Minh, Lưu Bá Ôn được xem là khai quốc công thần, là cánh tay đắc lực của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Nhưng cũng chính vì sự hơn người ấy, Lưu đã gặp không ít khó khăn do sự tị hiềm của kẻ xấu.

Sau khi đánh bại Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, vị Đại Minh Khai Quốc Hoàng đế Chu Nguyên Chương chính thức lên ngôi. Trong ngày đầu lập quốc, Hoàng đế thống lĩnh văn võ bá quan làm lễ tế trời. Bầu trời đột nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ “Thiên cẩu thực nhật”. Hoàng đế hoảng sợ, triều thần hoang mang cho rằng yêu ma tác quái.

Chỉ duy Lưu Bá Ôn có đủ sự tinh tường, am hiểu để nhận ra đó là hiện tượng nhật thực. Sau khi được Lưu Bá Ôn giải thích cặn kẽ, Hoàng đế phẫn nộ với đám triều thần nông cạn kiến thức nhưng lại thích khoe khoang, a dua. Sự kiện này ngay lập tức đẩy Lưu Bá Ôn và Thừa tướng Hồ Duy Dung vào thế đối nghịch nhau.

Lợi dụng tình yêu của Chu Hoàng Đế dành cho Nam Phong – công chúa triều Nguyên, và tình yêu của A Tú – thanh mai trúc mã của Lưu Bá Ôn – dành cho Lưu Bá Ôn, Hồ Thừa Tướng âm thầm gây nên sóng gió trong cung đình Đại Minh. Cũng từ đó, triều Minh chao đảo trong làn sóng đấu tranh do bọn gian thần gây nên …

Xem Phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN vietsub, Xem Phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN thuyết minh, Xem Phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN lồng tiếng, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen thuyết minh, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen vietsub, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 1, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 2, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 3, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 4, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 5, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 6, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 7, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 8, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 9, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 10, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 11, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 12, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 13, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 14, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 15, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 16, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 17, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 18, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 19, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 20, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 21, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 22, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 23, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 24, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 25, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 26, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 27, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 28, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 29, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 30, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 31, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 32, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 33, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 34, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 35, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 36, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 37, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 38, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 39, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 40, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 41, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 42, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 43, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 44, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 45, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 46, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 47, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 48, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 49, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 50, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 51, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 52, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 53, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 54, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 55, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 56, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 57, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 58, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 59, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 60, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 61, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 62, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 63, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 64, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 65, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 66, THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN 67, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 68, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 69, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập 70, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tập cuối, xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN trọn bộ, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 1, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 2, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 3, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 4, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 5, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 6, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 7, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 8, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 9, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 10, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 11, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 12, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 13, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 14, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 15, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 16, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 17, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 18, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 19, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 20, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 21, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 22, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 23, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 24, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 25, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 26, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 27, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 28, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 29, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 30, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 31, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 32, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 33, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 34, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 35, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 36, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 37, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 38, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 39, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 40, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 41, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 42, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 43, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 44, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 45, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 46, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 47, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 48, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 49, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 50, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 51, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 52, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 53, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 54, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 55, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 56, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 57, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 58, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 59, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 60, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 61, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 62, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 63, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 64, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 65, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 66, The Amazing Strategist Liu Bowen 67, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 68, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 69, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập 70, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tập cuối, xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen trọn bộ Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen motphim, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen bilutv, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen phim han, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen dongphim, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen tvhay, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen phim7z, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen vivuphim, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen xemphimso, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen biphim, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen phimmedia, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen vietsubtv, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen phimmoi, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen vtv16, Xem phim The Amazing Strategist Liu Bowen phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN motphim, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN bilutv, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN phim han, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN dongphim, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN tvhay, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN phim7z, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN vivuphim, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN xemphimso, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN biphim, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN phimmedia, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN vietsubtv, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN phimmoi, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN vtv16, Xem phim THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16