Bookmark

THÁM TỬ SHERLOCK HOLMES PHẦN 2: TRÒ CHƠI CỦA BÓNG TỐI

Sherlock Holmes: A Game Of Shadows (2011)

Nội dung phim

Phim THÁM TỬ SHERLOCK HOLMES PHẦN 2: TRÒ CHƠI CỦA BÓNG TỐI - 2011 - Mỹ:

Năm 1891, Irene Adler cung cấp một gói tiến sĩ Hoffmanstahl; thanh toán cho một bức thư ông là để cung cấp. Hoffmanstahl mở gói, kích hoạt một quả bom ẩn mà ngăn cản nổ bởi sự can thiệp của Sherlock Holmes. Holmes có lá thư và disposes của quả bom trong khi Adler và Hoffmanstahl thoát. Holmes sau đó tìm thấy Hoffmanstahl ám sát. Adler gặp với giáo sư Moriarty để giải thích các sự kiện, nhưng Moriarty chất độc và giết chết cô thấy vị trí của mình bị ảnh hưởng bởi tình yêu của mình cho Holmes.