Bookmark

Tề Thiên Đại Thánh 2: Hỏa Diệm Sơn

(2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Tề Thiên Đại Thánh 2: Hỏa Diệm Sơn - 2019 - Trung Quốc:

Viêm Linh Nhi (La Mễ đóng) vốn là hỏa linh trong lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân, vì bị thu hút bởi sự cương quyết của Tôn Ngộ Không (Trần Hạo Dân đóng) khi đại náo thiên cung cho nên rơi xuống Hỏa Diệm sơn. Cô luôn lặng lẽ chờ đợi Tôn Ngộ Không, có thể coi đây là điển hình cho việc vì yêu mà chờ đợi ngàn năm