Bookmark

TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN

Unusual Idol Love (2021)

Nội dung phim

Phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN - 2021 - Trung Quốc:

Bộ phim kể về thần tượng đang hot Hồ Lý (Ngạo Thụy Bằng đóng) phát hiện ra mình là trí tuệ nhân tạo và bị mắc sự cố không thể sửa được nên bị công ty hăm he dùng hình thức “tự sát vì bị trầm cảm” để tiêu hủy. Sau đó Hồ Lý bèn chạy trốn đến nhà nữ chính Kỷ Niệm (Lữ Tiểu Vũ đóng) và bắt đầu cuộc sống chung nhà kỳ diệu và lãng mạn.

Xem Phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN vietsub, Xem Phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN thuyết minh, Xem Phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN lồng tiếng, xem phim Unusual Idol Love thuyết minh, xem phim Unusual Idol Love vietsub, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 1, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 2, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 3, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 4, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 5, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 6, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 7, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 8, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 9, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 10, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 11, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 12, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 13, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 14, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 15, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 16, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 17, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 18, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 19, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 20, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 21, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 22, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 23, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 24, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 25, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 26, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 27, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 28, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 29, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 30, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 31, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 32, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 33, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 34, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 35, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 36, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 37, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 38, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 39, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 40, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 41, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 42, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 43, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 44, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 45, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 46, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 47, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 48, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 49, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 50, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 51, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 52, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 53, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 54, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 55, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 56, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 57, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 58, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 59, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 60, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 61, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 62, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 63, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 64, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 65, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 66, TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN 67, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 68, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 69, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập 70, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tập cuối, xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN trọn bộ, xem phim Unusual Idol Love tập 1, xem phim Unusual Idol Love tập 2, xem phim Unusual Idol Love tập 3, xem phim Unusual Idol Love tập 4, xem phim Unusual Idol Love tập 5, xem phim Unusual Idol Love tập 6, xem phim Unusual Idol Love tập 7, xem phim Unusual Idol Love tập 8, xem phim Unusual Idol Love tập 9, xem phim Unusual Idol Love tập 10, xem phim Unusual Idol Love tập 11, xem phim Unusual Idol Love tập 12, xem phim Unusual Idol Love tập 13, xem phim Unusual Idol Love tập 14, xem phim Unusual Idol Love tập 15, xem phim Unusual Idol Love tập 16, xem phim Unusual Idol Love tập 17, xem phim Unusual Idol Love tập 18, xem phim Unusual Idol Love tập 19, xem phim Unusual Idol Love tập 20, xem phim Unusual Idol Love tập 21, xem phim Unusual Idol Love tập 22, xem phim Unusual Idol Love tập 23, xem phim Unusual Idol Love tập 24, xem phim Unusual Idol Love tập 25, xem phim Unusual Idol Love tập 26, xem phim Unusual Idol Love tập 27, xem phim Unusual Idol Love tập 28, xem phim Unusual Idol Love tập 29, xem phim Unusual Idol Love tập 30, xem phim Unusual Idol Love tập 31, xem phim Unusual Idol Love tập 32, xem phim Unusual Idol Love tập 33, xem phim Unusual Idol Love tập 34, xem phim Unusual Idol Love tập 35, xem phim Unusual Idol Love tập 36, xem phim Unusual Idol Love tập 37, xem phim Unusual Idol Love tập 38, xem phim Unusual Idol Love tập 39, xem phim Unusual Idol Love tập 40, xem phim Unusual Idol Love tập 41, xem phim Unusual Idol Love tập 42, xem phim Unusual Idol Love tập 43, xem phim Unusual Idol Love tập 44, xem phim Unusual Idol Love tập 45, xem phim Unusual Idol Love tập 46, xem phim Unusual Idol Love tập 47, xem phim Unusual Idol Love tập 48, xem phim Unusual Idol Love tập 49, xem phim Unusual Idol Love tập 50, xem phim Unusual Idol Love tập 51, xem phim Unusual Idol Love tập 52, xem phim Unusual Idol Love tập 53, xem phim Unusual Idol Love tập 54, xem phim Unusual Idol Love tập 55, xem phim Unusual Idol Love tập 56, xem phim Unusual Idol Love tập 57, xem phim Unusual Idol Love tập 58, xem phim Unusual Idol Love tập 59, xem phim Unusual Idol Love tập 60, xem phim Unusual Idol Love tập 61, xem phim Unusual Idol Love tập 62, xem phim Unusual Idol Love tập 63, xem phim Unusual Idol Love tập 64, xem phim Unusual Idol Love tập 65, xem phim Unusual Idol Love tập 66, Unusual Idol Love 67, xem phim Unusual Idol Love tập 68, xem phim Unusual Idol Love tập 69, xem phim Unusual Idol Love tập 70, xem phim Unusual Idol Love tập cuối, xem phim Unusual Idol Love trọn bộ Xem phim Unusual Idol Love motphim, Xem phim Unusual Idol Love bilutv, Xem phim Unusual Idol Love phim han, Xem phim Unusual Idol Love dongphim, Xem phim Unusual Idol Love tvhay, Xem phim Unusual Idol Love phim7z, Xem phim Unusual Idol Love vivuphim, Xem phim Unusual Idol Love xemphimso, Xem phim Unusual Idol Love biphim, Xem phim Unusual Idol Love phimmedia, Xem phim Unusual Idol Love vietsubtv, Xem phim Unusual Idol Love phimmoi, Xem phim Unusual Idol Love vtv16, Xem phim Unusual Idol Love phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN motphim, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN bilutv, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN phim han, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN dongphim, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN tvhay, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN phim7z, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN vivuphim, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN xemphimso, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN biphim, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN phimmedia, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN vietsubtv, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN phimmoi, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN vtv16, Xem phim TÂN NHÂN LOẠI! BẠN TRAI BỊ RÒ ĐIỆN phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16