Bookmark

TÂN KHÍ TẬT 1162

Fighting For The Motherland 1162 (2021)

Nội dung phim

Phim TÂN KHÍ TẬT 1162 - 2021 - Trung Quốc:

Bộ phim lấy bối cảnh nhà Tống bị chia cắt nặng nề, rơi vào cảnh khốn đốn, lúc này Tân Khí Tật vô cùng bất mãn trước chính quyền độc tài nên đứng lên thực hiện khát vọng thống nhất đất nước. Tuy nhiên, thế sự chiến tranh lại khiến bá tánh rơi vào cảnh lầm than, chính vì thế mà họ thề có chết nơi sa trường cũng phải đòi lại công bằng cho tầng lớp nông nhân nghèo khổ. Bắt đầu từ cuộc khởi nghĩa nhỏ, rồi lan rộng ra ngày càng lớn mạnh. Tân Khí Tật qua vô số trận đánh cũng trở thành tướng quân mưu lược tài giỏi, là niềm tự hào của nước nhà.