Bookmark

TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ

The White Haired Witch of Lunar Kingdom (2012)

Nội dung phim

Phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ - 2012 - Trung Quốc:

Phim Tân Bạch Phát Ma Nữ nói về mối tình của kẻ thuộc chính phái và người trong tà phái Trác Nhất Hàng và Luyện Nghê Thường, chuyện tình giữ chính tà là mô típ những câu chuyện tình éo le đầy sóng gió của võ lâm trung nguyên thời xưa. Phim Tân Bạch Phát Ma Nữ bắt đầu khi Trác Kế Hiền đem lương thảo đến tiếp tế khu vực thiên tai thì bị Luyện Nghê Thường đánh cướp.Trác Nhất Hàng và sư muội là Hà Ngạc Hoa xuống núi võ đang đi cứu cha. Từ đây, anh gặp Luyện Nghê Thường từ những hiểu lầm mà nảy sinh cảm tình với nhau. Nhưng vì chính tà mà cuộc tình của họ gặp không ít sóng gió, Nhất Hàng vì muốn bảo vệ cô và cả danh tiếng của võ lầm đã đâm cô một nhát, thế là cô đâm ra hận chỉ sau một đêm mái tóc xanh đã biến thành bạc trắng. Phim Tân Bạch Phát Ma Nữ tiếp tục với hành trình đi tìm phương thuốc giải của Nhất Hàng để cứu Nghê Thường, bên cạnh đó phim Tân Bạch Phát Ma Nữ còn đan xen nhưng mối tình tay ba của các nhân vật khác như Hà Ngạc Hoa, Thiết San Hô, Nhạc Minh Kha…

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • tan bach phat ma nu
Xem Phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ vietsub, Xem Phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ thuyết minh, Xem Phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ lồng tiếng, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom thuyết minh, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom vietsub, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 1, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 2, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 3, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 4, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 5, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 6, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 7, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 8, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 9, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 10, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 11, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 12, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 13, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 14, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 15, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 16, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 17, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 18, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 19, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 20, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 21, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 22, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 23, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 24, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 25, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 26, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 27, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 28, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 29, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 30, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 31, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 32, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 33, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 34, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 35, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 36, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 37, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 38, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 39, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 40, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 41, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 42, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 43, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 44, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 45, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 46, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 47, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 48, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 49, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 50, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 51, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 52, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 53, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 54, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 55, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 56, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 57, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 58, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 59, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 60, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 61, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 62, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 63, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 64, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 65, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 66, TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ 67, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 68, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 69, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập 70, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tập cuối, xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ trọn bộ, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 1, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 2, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 3, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 4, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 5, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 6, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 7, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 8, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 9, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 10, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 11, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 12, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 13, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 14, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 15, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 16, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 17, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 18, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 19, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 20, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 21, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 22, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 23, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 24, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 25, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 26, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 27, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 28, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 29, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 30, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 31, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 32, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 33, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 34, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 35, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 36, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 37, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 38, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 39, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 40, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 41, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 42, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 43, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 44, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 45, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 46, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 47, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 48, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 49, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 50, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 51, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 52, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 53, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 54, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 55, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 56, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 57, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 58, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 59, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 60, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 61, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 62, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 63, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 64, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 65, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 66, The White Haired Witch of Lunar Kingdom 67, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 68, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 69, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập 70, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tập cuối, xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom trọn bộ Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom motphim, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom bilutv, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom phim han, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom dongphim, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom tvhay, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom phim7z, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom vivuphim, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom xemphimso, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom biphim, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom phimmedia, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom vietsubtv, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom phimmoi, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom vtv16, Xem phim The White Haired Witch of Lunar Kingdom phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ motphim, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ bilutv, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ phim han, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ dongphim, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ tvhay, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ phim7z, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ vivuphim, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ xemphimso, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ biphim, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ phimmedia, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ vietsubtv, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ phimmoi, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ vtv16, Xem phim TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16