Bookmark

SỰ HY SINH THẦM LẶNG

Sarileru Neekevvaru (2020)

Nội dung phim

Phim SỰ HY SINH THẦM LẶNG - 2020 - Ấn Độ:

Một thiếu tá quân đội gặp khó khăn khi giữa nhiệm vụ đảm bảo sự bình yên của đất nước khi có rất nhiều thế lực thù địch bên ngoài…