Bookmark

SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG

(2011)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG - 2011 - Trung Quốc:

Phim Sóng Gió Thánh Đường trọn bộ lấy bối cảnh Thượng Hải vào những năm bị Nhật rình rập chờ thôn tín với đầy rẩy tay sai và mật thám. Lúc bầy giờ ngành ngân hàng và thương mại lần lượt được chia cho hai lãnh đạo Liễu Quang Phu và Lôi Kinh Đào đứng đầu. Họ ngấm ngầm tranh nhau một lượng lớn vũ khí đang được chuyển tới Thượng Hải. Phim Sóng Gió Thánh Đường còn có Trung Thông Nhất Lang – một chủ quản thuế đất của Nhật Bản, ông ta có một tay trong là Đoạn Nghê Thường sống dưới thân phận và một minh tinh nổi tiếng bên cạnh Quang Phu và Kinh Đào. Ngoài những âm mưu thôn tính cũng như kinh tế, phim Sóng Gió Thánh Đường còn có những câu chuyện tình éo le của thời loạn như chuyện tình tay ba của Đoạn Nghê Thường với con nuôi của Quang Phu là Liễu Mạc Nguyên và chàng phu kéo xe Giang Chí Hào….

Xem Phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG vietsub, Xem Phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG thuyết minh, Xem Phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG lồng tiếng, xem phim thuyết minh, xem phim vietsub, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 1, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 2, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 3, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 4, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 5, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 6, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 7, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 8, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 9, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 10, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 11, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 12, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 13, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 14, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 15, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 16, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 17, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 18, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 19, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 20, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 21, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 22, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 23, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 24, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 25, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 26, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 27, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 28, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 29, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 30, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 31, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 32, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 33, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 34, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 35, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 36, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 37, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 38, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 39, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 40, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 41, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 42, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 43, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 44, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 45, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 46, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 47, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 48, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 49, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 50, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 51, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 52, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 53, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 54, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 55, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 56, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 57, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 58, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 59, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 60, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 61, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 62, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 63, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 64, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 65, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 66, SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG 67, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 68, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 69, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập 70, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tập cuối, xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG trọn bộ, xem phim tập 1, xem phim tập 2, xem phim tập 3, xem phim tập 4, xem phim tập 5, xem phim tập 6, xem phim tập 7, xem phim tập 8, xem phim tập 9, xem phim tập 10, xem phim tập 11, xem phim tập 12, xem phim tập 13, xem phim tập 14, xem phim tập 15, xem phim tập 16, xem phim tập 17, xem phim tập 18, xem phim tập 19, xem phim tập 20, xem phim tập 21, xem phim tập 22, xem phim tập 23, xem phim tập 24, xem phim tập 25, xem phim tập 26, xem phim tập 27, xem phim tập 28, xem phim tập 29, xem phim tập 30, xem phim tập 31, xem phim tập 32, xem phim tập 33, xem phim tập 34, xem phim tập 35, xem phim tập 36, xem phim tập 37, xem phim tập 38, xem phim tập 39, xem phim tập 40, xem phim tập 41, xem phim tập 42, xem phim tập 43, xem phim tập 44, xem phim tập 45, xem phim tập 46, xem phim tập 47, xem phim tập 48, xem phim tập 49, xem phim tập 50, xem phim tập 51, xem phim tập 52, xem phim tập 53, xem phim tập 54, xem phim tập 55, xem phim tập 56, xem phim tập 57, xem phim tập 58, xem phim tập 59, xem phim tập 60, xem phim tập 61, xem phim tập 62, xem phim tập 63, xem phim tập 64, xem phim tập 65, xem phim tập 66, 67, xem phim tập 68, xem phim tập 69, xem phim tập 70, xem phim tập cuối, xem phim trọn bộ Xem phim motphim, Xem phim bilutv, Xem phim phim han, Xem phim dongphim, Xem phim tvhay, Xem phim phim7z, Xem phim vivuphim, Xem phim xemphimso, Xem phim biphim, Xem phim phimmedia, Xem phim vietsubtv, Xem phim phimmoi, Xem phim vtv16, Xem phim phimbathu, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG motphim, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG bilutv, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG phim han, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG dongphim, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG tvhay, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG phim7z, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG vivuphim, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG xemphimso, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG biphim, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG phimmedia, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG vietsubtv, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG phimmoi, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG vtv16, Xem phim SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG phimbathu,