Bookmark

SIÊU NĂNG MỘNG ẢO

Bed Time Hero (2018)

Nội dung phim

Phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO - 2018 - Trung Quốc:

Nhân vật chính của phim Siêu Năng Mộng Ảo – Bed Time Hero là chàng sinh viên Vũ Nam Đinh. Tuy vừa lười vừa ham ngủ nhưng nhờ khả năng đọc qua là thuộc, Nam Đinh nổi tiếng vì thành tích học tập hàng top.
Tuy nhiên năng lực này có một khuyết điểm là chỉ cần Nam Đinh bị giật mình thì anh chàng sẽ quên béng mất những gì vừa học. Thế nên nếu trong phòng thi mà bị giật mình,
Nam Đinh có khả năng trượt từ người đứng đầu thành kẻ đội sổ, chính lỗ hổng này đã gây nên những sự cố dở khóc dở cười trong phòng thi của Nam Đinh, trong đó có việc gặp gỡ nữ bác sĩ tâm lý Ngải Mĩ, người làm một siêu năng lực khác trong Nam Đinh thức tỉnh.

Xem Phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO vietsub, Xem Phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO thuyết minh, Xem Phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO lồng tiếng, xem phim Bed Time Hero thuyết minh, xem phim Bed Time Hero vietsub, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 1, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 2, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 3, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 4, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 5, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 6, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 7, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 8, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 9, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 10, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 11, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 12, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 13, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 14, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 15, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 16, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 17, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 18, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 19, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 20, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 21, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 22, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 23, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 24, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 25, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 26, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 27, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 28, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 29, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 30, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 31, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 32, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 33, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 34, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 35, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 36, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 37, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 38, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 39, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 40, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 41, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 42, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 43, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 44, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 45, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 46, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 47, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 48, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 49, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 50, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 51, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 52, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 53, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 54, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 55, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 56, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 57, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 58, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 59, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 60, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 61, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 62, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 63, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 64, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 65, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 66, SIÊU NĂNG MỘNG ẢO 67, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 68, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 69, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập 70, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tập cuối, xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO trọn bộ, xem phim Bed Time Hero tập 1, xem phim Bed Time Hero tập 2, xem phim Bed Time Hero tập 3, xem phim Bed Time Hero tập 4, xem phim Bed Time Hero tập 5, xem phim Bed Time Hero tập 6, xem phim Bed Time Hero tập 7, xem phim Bed Time Hero tập 8, xem phim Bed Time Hero tập 9, xem phim Bed Time Hero tập 10, xem phim Bed Time Hero tập 11, xem phim Bed Time Hero tập 12, xem phim Bed Time Hero tập 13, xem phim Bed Time Hero tập 14, xem phim Bed Time Hero tập 15, xem phim Bed Time Hero tập 16, xem phim Bed Time Hero tập 17, xem phim Bed Time Hero tập 18, xem phim Bed Time Hero tập 19, xem phim Bed Time Hero tập 20, xem phim Bed Time Hero tập 21, xem phim Bed Time Hero tập 22, xem phim Bed Time Hero tập 23, xem phim Bed Time Hero tập 24, xem phim Bed Time Hero tập 25, xem phim Bed Time Hero tập 26, xem phim Bed Time Hero tập 27, xem phim Bed Time Hero tập 28, xem phim Bed Time Hero tập 29, xem phim Bed Time Hero tập 30, xem phim Bed Time Hero tập 31, xem phim Bed Time Hero tập 32, xem phim Bed Time Hero tập 33, xem phim Bed Time Hero tập 34, xem phim Bed Time Hero tập 35, xem phim Bed Time Hero tập 36, xem phim Bed Time Hero tập 37, xem phim Bed Time Hero tập 38, xem phim Bed Time Hero tập 39, xem phim Bed Time Hero tập 40, xem phim Bed Time Hero tập 41, xem phim Bed Time Hero tập 42, xem phim Bed Time Hero tập 43, xem phim Bed Time Hero tập 44, xem phim Bed Time Hero tập 45, xem phim Bed Time Hero tập 46, xem phim Bed Time Hero tập 47, xem phim Bed Time Hero tập 48, xem phim Bed Time Hero tập 49, xem phim Bed Time Hero tập 50, xem phim Bed Time Hero tập 51, xem phim Bed Time Hero tập 52, xem phim Bed Time Hero tập 53, xem phim Bed Time Hero tập 54, xem phim Bed Time Hero tập 55, xem phim Bed Time Hero tập 56, xem phim Bed Time Hero tập 57, xem phim Bed Time Hero tập 58, xem phim Bed Time Hero tập 59, xem phim Bed Time Hero tập 60, xem phim Bed Time Hero tập 61, xem phim Bed Time Hero tập 62, xem phim Bed Time Hero tập 63, xem phim Bed Time Hero tập 64, xem phim Bed Time Hero tập 65, xem phim Bed Time Hero tập 66, Bed Time Hero 67, xem phim Bed Time Hero tập 68, xem phim Bed Time Hero tập 69, xem phim Bed Time Hero tập 70, xem phim Bed Time Hero tập cuối, xem phim Bed Time Hero trọn bộ Xem phim Bed Time Hero motphim, Xem phim Bed Time Hero bilutv, Xem phim Bed Time Hero phim han, Xem phim Bed Time Hero dongphim, Xem phim Bed Time Hero tvhay, Xem phim Bed Time Hero phim7z, Xem phim Bed Time Hero vivuphim, Xem phim Bed Time Hero xemphimso, Xem phim Bed Time Hero biphim, Xem phim Bed Time Hero phimmedia, Xem phim Bed Time Hero vietsubtv, Xem phim Bed Time Hero phimmoi, Xem phim Bed Time Hero vtv16, Xem phim Bed Time Hero phimbathu, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO motphim, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO bilutv, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO phim han, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO dongphim, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO tvhay, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO phim7z, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO vivuphim, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO xemphimso, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO biphim, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO phimmedia, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO vietsubtv, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO phimmoi, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO vtv16, Xem phim SIÊU NĂNG MỘNG ẢO phimbathu,