Bookmark
0/50 đánh giá

Santana

(2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Santana - 2020 - Châu Âu:

Hai anh em – một là đặc vụ chống ma túy và một là tướng lĩnh – cuối cùng cũng tìm ra danh tính của tay trùm ma túy đã sát hại cha mẹ họ nhiều thập kỉ trước.

Santana​​​​​​​