Bookmark
4.55/51 votes

SÀN ĐẤU SINH TỬ

FIGHT CLUB (1999)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim SÀN ĐẤU SINH TỬ - 1999 - Mỹ:

Phim Sàn Đấu Sinh Tử: Một mất ngủ hẹn thời gian bom và một nhân viên bán hàng xà phòng trơn kênh nguyên thủy nam xâm lược vào một hình thức mới gây sốc điều trị. Khái niệm của họ bắt, với các “câu lạc bộ chiến đấu” ngầm hình thành ở mỗi thành phố, cho đến khi lập dị được theo cách này và đốt cháy một xoắn ốc out-of-kiểm soát đối với lãng quên.