Bookmark

SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ

(1998)

Nội dung phim

Phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ - 1998 - Trung Quốc:

San Bằng Thiếu Lâm Tự là một bộ phim truyền hình Hồng Kông dài 19 tập,phim được sản xuất vào năm 1998.Bộ phim lấy bối cảnh Trung Hoa vào năm 621,lúc này Lý Thế Dân lãnh đạo nghĩa quân đứng lên khởi nghĩa chống lại triều đình thối nát,lúc này giúp sức Lý Thế Dân là hòa thượng Đàm Tông,ông ta là một người rất giỏi võ,luôn vì chính nghĩa mà xả thân.Sau đó thì khởi nghĩa thành công thắng lợ,Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế và lấy hiệu là Đường Thái Tông.Thiếu Lâm Tự có công giết giặc nên được vua ban đặc ân là ngôi chùa duy nhất được luyện tập võ nghệ,chiến đấu vì chính nghĩa.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • san bang thieu lam tu
Xem Phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ vietsub, Xem Phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ thuyết minh, Xem Phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ lồng tiếng, xem phim thuyết minh, xem phim vietsub, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 1, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 2, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 3, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 4, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 5, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 6, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 7, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 8, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 9, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 10, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 11, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 12, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 13, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 14, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 15, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 16, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 17, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 18, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 19, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 20, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 21, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 22, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 23, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 24, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 25, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 26, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 27, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 28, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 29, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 30, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 31, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 32, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 33, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 34, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 35, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 36, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 37, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 38, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 39, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 40, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 41, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 42, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 43, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 44, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 45, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 46, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 47, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 48, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 49, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 50, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 51, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 52, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 53, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 54, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 55, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 56, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 57, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 58, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 59, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 60, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 61, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 62, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 63, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 64, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 65, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 66, SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ 67, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 68, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 69, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập 70, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tập cuối, xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ trọn bộ, xem phim tập 1, xem phim tập 2, xem phim tập 3, xem phim tập 4, xem phim tập 5, xem phim tập 6, xem phim tập 7, xem phim tập 8, xem phim tập 9, xem phim tập 10, xem phim tập 11, xem phim tập 12, xem phim tập 13, xem phim tập 14, xem phim tập 15, xem phim tập 16, xem phim tập 17, xem phim tập 18, xem phim tập 19, xem phim tập 20, xem phim tập 21, xem phim tập 22, xem phim tập 23, xem phim tập 24, xem phim tập 25, xem phim tập 26, xem phim tập 27, xem phim tập 28, xem phim tập 29, xem phim tập 30, xem phim tập 31, xem phim tập 32, xem phim tập 33, xem phim tập 34, xem phim tập 35, xem phim tập 36, xem phim tập 37, xem phim tập 38, xem phim tập 39, xem phim tập 40, xem phim tập 41, xem phim tập 42, xem phim tập 43, xem phim tập 44, xem phim tập 45, xem phim tập 46, xem phim tập 47, xem phim tập 48, xem phim tập 49, xem phim tập 50, xem phim tập 51, xem phim tập 52, xem phim tập 53, xem phim tập 54, xem phim tập 55, xem phim tập 56, xem phim tập 57, xem phim tập 58, xem phim tập 59, xem phim tập 60, xem phim tập 61, xem phim tập 62, xem phim tập 63, xem phim tập 64, xem phim tập 65, xem phim tập 66, 67, xem phim tập 68, xem phim tập 69, xem phim tập 70, xem phim tập cuối, xem phim trọn bộ Xem phim motphim, Xem phim bilutv, Xem phim phim han, Xem phim dongphim, Xem phim tvhay, Xem phim phim7z, Xem phim vivuphim, Xem phim xemphimso, Xem phim biphim, Xem phim phimmedia, Xem phim vietsubtv, Xem phim phimmoi, Xem phim vtv16, Xem phim phimbathu, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ motphim, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ bilutv, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ phim han, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ dongphim, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ tvhay, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ phim7z, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ vivuphim, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ xemphimso, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ biphim, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ phimmedia, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ vietsubtv, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ phimmoi, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ vtv16, Xem phim SAN BẰNG THIẾU LÂM TỰ phimbathu,